02.01.2018 spotkanie oddziału 02 Przymorze

Rok 2018 w Bractwie świętego Pawła, oddział Przymorze, zainaugurowany został dyskusją nad męskimi uczuciami. Głównym tematem  naszej styczniowej formacji jest „Mężczyzna a jego uczucia i stres”. W trzech grupach roboczych rozważaliśmy trzy fragmenty Pisma Świętego, które szczególnie dotyczyły męskich spraw.

 Z Księgi Sędziów 14,1-11 oraz 16,4-21 poznaliśmy Samsona i jego trudne związki z kobietami. Samsonem targały namiętności. Często działał w afekcie. Zakochawszy się w Filistynce, musiał koniecznie pojąć ją za żonę, wbrew radom udzielanym mu przez rodziców. Później zdradził Dalili sekret swojej siły, co przywiodło go do zguby. Trzeba uważać, z kim się zadajesz – taki wniosek nasunął się nam w dyskusji. To bardzo cenna uwaga. Myślę jednak, że kluczem do zrozumienia historii Samsona jest jedno zdanie: "to pochodziło od Pana, który szukał słusznego powodu do sporu z Filistynami, albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami" (Sdz 14, 4). Samson był narzędziem w rękach Boga. Miał realizować Jego plan: "On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich" (Sdz 13, 4). Kierując się emocjami poniósł klęskę. A może nie? Ostatecznie za jednym zamachem zabił wszystkich władców filistyńskich (Sdz 16, 30).

zdjecie art58

W Księdze Hioba, w rozdziałach 3-6 zawarta jest skarga mężczyzny na okrutny los, jaki go spotkał. Hiob wyraża swoją ludzką rozpacz, w obliczu cierpienia i straty. Nie złorzeczy przy tym Bogu, prosi Go tylko o skrócenie męczarni. Jego przyjaciel, Elifaz, dopatruje się u Hioba jakiegoś grzechu, za który spotkała go słuszna kara. Radzi mu zatem zaprzestania narzekań i namawia do skruchy. Hiob jednak broni swego prawa do szczerej reakcji i wyrażania emocji. Może sobie na to pozwolić, bo wie, że nie uczynił niczego złego.

Z kolei nauki świętego Pawła z Pierwszego listu do Koryntian 6,12-20 oraz rozdziału 7 zawierają szereg zaleceń dotyczących zawierania małżeństw, traktowania swoich żon i zachowania mężów. Święty Paweł pisał ten list do gminy chrześcijańskiej w Koryncie, mieście sławnym z uciech cielesnych. Stąd szczególny nacisk na tą sferę życia. Dla mnie najistotniejszym zdaniem z rozważanego fragmentu jest to, w jak niezwykły sposób łączy się ciało z Duchem Świętym: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?" (1 Kor 6, 19). Ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego! Wystarczy to sobie uświadomić, zwłaszcza dziś, a uda się zwalczyć wiele grzechów i pokus.

zdjecie art59

16 stycznia w naszym oddziale planowane jest spotkanie z Jolantą Cherbańską, autorką książki "Matt Talbot. Wyjście z mroku". W programie Msza Święta o godzinie 18.30, konferencja na temat książki oraz poczęstunek – kawa, herbata, ciasto. Na miejscu będzie możliwość kupienia książki oraz innych ciekawych wydawnictw. Matt Talbot (1856-1925) – irlandzki robotnik, alkoholik, który został ascetą, z pomocą Boga wyszedł z nałogu i przez 41 lat zachowywał abstynencję. Przez papieża Pawła VI ogłoszony został Czcigodnym Sługą Bożym Kościoła Katolickiego.


© 2018 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group