Po co rok wiary w Bractwie?

Po co kolejny rok formacyjny Bractwa nazywany jest etapem „WIARY”?
Przecież nie tak dawno Benedykt XVI ogłaszał Rok Wiary w Kościele katolickim, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. W całym Kościele w ramach tych obchodów było mnóstwo wydarzeń, konferencji, homilii i publikacji. Temat można powiedzieć, że został omówiony na najwyższym poziomie. Jednak jak Kościół poradził sobie z obchodami Roku Wiary? Jakie były owoce? Co było rzeczywiście „przeżyte”?
Żeby zrozumieć sens tych pytań musimy zastanowić się nad innym pytaniem – po co Kościół ogłasza jakiś temat na dany rok duszpasterski? Wiele lat temu, Kościół w Europie Zachodniej stanął przed kryzysem szacunku i godnego sprawowania Eucharystii przez kapłanów, dlatego papież ogłosił rok Eucharystii. Temat, który ma pomóc dostrzec problem, a zarazem pomóc go rozwiązać. Benedykt ogłosił rok Świętego Pawła, aby zachęcić wiernych do głoszenia, był Rok Kapłaństwa, aby strzepać proch z sutann kapłanów, którzy zagubili się w drodze swojego powołania. Franciszek dał nam Rok Miłosierdzia, abyśmy pochylili się nad każdym człowiekiem, rozejrzeli się wokół, przestali być egoistami i wrócili do Boga, który na nas czeka jak Ojciec w przypowieści o Synu Marnotrawnym.

Dlaczego rok wiary? Dlatego, że jest to nam potrzebne. Dzisiejszy świat niewątpliwie przeżywa kryzys wartości. Każdy z nas może odczuć ogólne, powszechne pomieszanie co jest dobre, a co już nie. Terminy, które nie tak dawno wydawały się oczywiste dla wszystkich, stają się tematem do bezsensownych dysput i kłótni. Także w tematach wiary jesteśmy zagubieni. Wielu z nas myli ten termin ze sformułowaniem religijność albo pobożność. Niektórzy uzależniają poziom własnej wiary od tego jaki jest ksiądz, siostra zakonna, mama, tata czy kolega. Nie można być bardziej w błędzie. Prosty przykład tego, jak się odnaleźć w trudnym świecie wiary już dawno został nam dany. Jezus nie oceniał ludzkiej pobożności czy religijności na łamach Ewangelii. Jezus oceniał wiarę ludzi, którzy spotykali się z Nim, prosili Go o uzdrowienie. Chwalił tych z wielką wiarą i upominał tych małej wiary.

Rok wiary to etap drugi naszej formacji, kolejny krok w drabinie wzrastania i zbliżania się do Boga. W ubiegłym roku rozważaliśmy tematy przyziemne, poznawaliśmy kim jesteśmy, co nas tworzy, poznawaliśmy kryzysy, relacje i emocje, które nas budują. Dziś wchodzimy w inną przestrzeń naszej formacji. Pragniemy poznać naszą wiarę, poznać naszego Boga i w ten sposób się do niego zbliżyć.

Człowiek, który się zakochuje pragnie wpatrywać się, współodczuwać i poznawać drugiego człowieka. Pragnie być i tworzyć relacje. Nie da się stworzyć relacji, gdy nie masz wiedzy o zainteresowaniach, poglądach, przekonaniach czy historii życia. Chciałoby się powiedzieć, że jest analogicznie z naszą wiarą. Jednak tak nie jest. Stu teologów razem wziętych może mieć mniejszą wiarę, pomimo swojej wiedzy od analfabety szczerze kochającego i ufającego Bogu. Dostajemy dziś jednak możliwość zgłębiania naszej wiary. Poznania fundamentu, naszej wiary. W ramach roku formacyjnego poruszymy takie tematy jak: co znaczy uwierzyć Bogu? Co to jest wiara? Jaka była wiara patriarchów ST? Jaka była wiara Apostołów? Wiara w Piśmie Świętym. Warunki wyznania wiary? Wiara, a rozum. Wiara jako fundament życia chrześcijańskiego. Jak żyć wiarą na co dzień? Gdzie szukać źródła wiary? Jałmużna jako znak wiary. Modlitwa jako znak wiary. Wiara, a powołanie.

Do zrozumienia etapu Wiary w naszej formacji, niezbędna jest refleksja nad ostatnim krokiem w trzyletnim cyklu formacji Bractwa. Trzeci etap to GŁOSZENIE. Kościół każdemu z nas daje misję bycia apostołem naszej wiary. Jak mówi pewna stara modlitwa: „Chrystus nie ma rąk, ma tylko nasze ręce, aby dzisiaj pracować. Nie ma nóg, ma tylko nasze nogi, aby prowadzić ludzi Swoją drogą. Chrystus nie ma ust, ma tylko nasze usta, aby mówić o Sobie ludziom. Nie ma pomocy, ma tylko naszą pomoc, aby przyciągać ludzi do Siebie. Jesteśmy jedyną Biblią jaką ludzie jeszcze czytają. Jesteśmy ostatnim orędziem Boga spisanym w czynach i słowach”. Dlatego drogi bracie, otwórz swoje serce na Słowo Boże, na wiedzę o swoje wierze, abyś mógł ją przekazać dalej. Do swojego domu, do małżonki, syna, córki, kolegi z pracy czy przyjaciela. Bądźmy mocni w Panu siłą Jego potęgi.
 
Zapraszamy do filmu opowiadającego o roku wiary.
 
 
 
 

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group