Małżeństwo - co to takiego? - Agata i Waldemar Szczuka, ks. Mateusz Zawadzki

Pierwsze spotkanie otwarte dla wszystkich małżeństw.

Rozpoczynamy od wspólnej modlitwy w ramach mszy św., a następnie konferencja, którą wygłoszą Agata i Waldemar Szczuka oraz ks. Mateusz Zawadzki.

Temat spotkania: 

Małżeństwo – co to takiego? Czy zasady funkcjonowania  związku małżeńskiego ulegają modyfikacjom  wraz z upływającym czasem?

  1. Jak jest postrzegane małżeństwo w dzisiejszym świecie?
  2. Czym powinno być małżeństwo z punktu widzenia człowieka wierzącego?
  3. Jakie jest lub było Twoje wyobrażenie o związku małżeńskim, i co miało na to istotny wpływ (relacje w domu rodzinnym, wzorzec Twoich rodziców lub jego brak)?

Czy mam świadomość odpowiedzialności współmałżonków za tworzony związek.

Rozpoczęcie wydarzenia 26 października 2018, 18:00
Zakończenie wydarzenia 26 października 2018, 21:00
Małżeństwo wg zamysłu Pana Boga - ks. dr Krzysztof Kinowski

Zapraszamy na spotkanie otwarte dla małżeństw.

Będziemy gościć ks. dr Krzysztofa Kinowskiego, biblistę, doktora teologii i rektora Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Temat spotkania: Małżeństwo wg zamysłu Pana Boga.

Rozpoczęcie wydarzenia 10 listopada 2018, 10:00
Zakończenie wydarzenia 10 listopada 2018, 13:00
© 2018 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group