Formacja liturgiczna

 

Najwyższym celem w formacji jest nawiązanie osobistej relacji z Jezusem. Eucharystia jest więc najbliższym spotkaniem z Panem. Jak jeszcze bardziej można zbliżyć się do Stołu Pańskiego? Służąc do Mszy Świętej.

Część z nas była ministrantami - ale duża część nie. W tracie formowania się w Bractwie naturalnie pojawiła się chęć służenia przy mszy świętej. Uczy nas ksiądz, uczą bracia z większym doświadczeniem - doskonały przykład braterskiej współpracy. 

Na początek przypomnieliśmy sobie podstawowe informacje o mszy świętej - może w poniższej prezentacji odnajdziesz coś ciekawego.

 

Prezentacja o Liturgii:

Slide01
Slide02
Slide03
Slide04
Slide05
Slide06
Slide07
Slide08
Slide09
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Slide24

Papieże o połudze liturgicznej

"Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą."
Jan Paweł II


"Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, by modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów."
Jan Paweł II


"W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi "pomocnikami proboszcza". Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana."
Jan Paweł II


"Gdy uczestniczycie w liturgii, pełniąc swoją służbę przy ołtarzu, ofiarowujecie wszystkim świadectwo. Wasza skupiona postawa, wasza pobożność, wychodząca z serca i wyrażająca się w gestach, w śpiewie, w odpowiedziach - jeśli robicie to w sposób właściwy i bez roztargnienia, nie byle jak - jest więc świadectwem, które działa na ludzi. Więź przyjaźni z Jezusem ma swoje źródło i swój szczyt w Eucharystii. Jesteście bardzo blisko Jezusa w Eucharystii i to jest największym znakiem Jego przyjaźni do każdego z nas."
Benedykt XVI

 


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group