Maj 2018

 

"Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»."

 J 2, 1-5

 

 Słuchanie Słowa Bożego

"Aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny, który, zależnie od okoliczności, może być krótszy albo dłuższy. Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i « dla mnie » Przyjęte w ten sposób, wchodzi ono w różańcową metodologię powtarzania, nie powodując znużenia, jakie wywoływałoby zwykłe powtarzanie informacji dobrze już przyswojonej. Nie chodzi bowiem o przywoływanie na pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu 'mówić'. Przy pewnych uroczystych okazjach wspólnotowych słowo to można odpowiednio objaśnić krótkim komentarzem."

 Święty Jan Paweł II (1920-2005)

z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

 

Bracia,
Miesiąc maj jest szczególnie związany w naszej narodowej tradycji z Maryją przez wspólnotowe odmawianie litanii loretańskiej ku czci naszej kochanej Matki. Wielu z nas w miesiącu maju przyjęło sakramenty bierzmowania i komunii świętej, dlatego, w tym czasie szczególnie dziękujmy za otrzymane, w tych sakramentach Kościoła Świętego łaski i charyzmaty, prosząc naszą Matkę o wstawiennictwo i pomnażanie już udzielonych darów, abyśmy jak święty Józef potrafili wiernie wypełnić powierzone nam zadania życiowe.

W naszej wspólnej braterskiej modlitwie różańcowej polecajmy opiece Matki Bożej księży opiekunów oddziałów bractwa z naszym duszpasterzem księdzem Krzysztofem oraz Księży proboszczów i księży z parafii, które nas przyjęły i udzielają gościnności, wszystkich kapłanów współpracujących w dziełach ewangelizacyjnych Bractwa św. Pawła.

Otoczmy modlitwą naszego arcybiskupa Sławoja Leszka, biskupów pomocniczych oraz kleryków naszego gdańskiego seminarium duchownego.
Prośmy o dary Ducha Świętego i niezbędne łaski dla nas i naszych bliskich.

Intencje. Otoczmy modlitwą różańcową w szwadronach:

O dary Ducha Św. dla Łukasza i Marty.
O przebłaganie za grzechy w rodzinie.
O błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, a w szczególności dla małżeństwa Marty i Łukasza. O zdrowie dla Anny, Pauliny, Marty, Anny i Łukasza.
O dobrą kochającą żonę.
O pomyślność i rozwój w pracy.
O dobre zdrowie i zgodę dla rodziców.
Dziękuję za dwa lata małżeństwa, syna Mateusza i Patryka. Proszę o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny.
O siły i Boże wsparcie w rehabilitacji dla Łukasza oraz łaski dla wszystkich, którzy Go wspierają. Także o zdrowie dla mojej rodziny.
O Boże błogosławieństwo i Bożą opiekę dla naszych Rodzin i dla naszej Ojczyzny, oraz o pokój wewnętrzny i zewnętrzny dla niej.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie dla naszego synka Michała Sambora.
O zdrowie i uleczenie dla Sabiny, Tadeusza, Radosława, Jarosława, Stanisława i Krystyny innych członków naszej rodziny, którzy tego potrzebują.
O Boże błogosławieństwo i Boże prowadzenie w pracy.
O właściwe i dobre rozwiązanie problemów małżeńskich i rodzinnych dla: Magdy i Wojciecha oraz Tomasza i Joanny.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie dla wszystkich odziałów Bractwa, naszych księży, sztabu, liderów i wszystkich Braci i kandydatów.
O odnowienie naszego małżeństwa przez Jezusa, rozpalenie miłości małżeńskiej i odbudowę jedności małżeńskiej oraz światło i prowadzenie Ducha św.
O dobrą pracę dla mojej żony.
O siły do życia, wiarę, doświadczenie przebaczenia, całkowite uzdrowienie, pieniądze na mieszkanie, pomoc w wyjściu z oglądania pornografii.
Za szwagra, aby nie odwracał się od Kościoła katolickiego.
O pokój w rodzinie.
O zdrowie dla Stefana. O Boże błogosławieństwo w podejmowanych przedsięwzięciach zawodowych.
Sercem i umysłem dziękuję za wstawiennictwo Matki Bożej i Miłosierdzie Pana Jezusa w uratowaniu życia mojej żony Renaty. Proszę o jej powrót do zdrowia.
O opamiętanie, o nawrócenia, pokorne pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza i jego partnerki Eweliny. Spełnienie warunków i doprowadzenie do związku sakramentalnego.
W intencji zakupu dobrego mieszkania dla mojej rodziny.
W intencji znalezienia pracy przez mojego tatę.
O zdrowy rozwój dla dziecka, którego się spodziewamy.
O błogosławieństwo dla rodziny.
O dar życia wiecznego dla śp. Piotra Kosteckiego.
O dary Ducha Świętego na czas pisania pracy magisterskiej oraz obrony dyplomowej dla mnie.
O swięte powołania kapłańskie i zakonne.
O siłę dla mojego ojca, walczącego z rakiem.
O uzdrowienie relacji małżeńskiej i relacji z dziećmi.
O dobre zdrowie i błogosławieństwo dla Wioletty i całej rodziny.
O uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne Grzegorza.
Za małżeństwo Jurka i Eli.
O pomoc i wsparcie dla Małgosi; o łaski, błogosłwieństwo i powrót do zdrowia dla jej mamy.
Za mojego męża - Piotra, który pracuje na morzu na bardzo długich kontraktach (obecnie w Azji) o wsparcie, by podołał wyzwaniu.
Dziękuje Matce Najświętszej za 7 rocznicę sakramentu małżeństwa w maju br. Dziękuję Jej za to, że to Matka Sieradzka postawiła na mojej drodze moją kochaną żonę. Dziękuję za nasze dzieci za naszą rodzinę. Matko DZIĘKUJĘ!!!
Proszę o dalsze Błogosławieństwo dla naszej rodziny i najbliższych.
Proszę o uzdrowienie z choroby raka mojego teścia
Proszę o Błogosławieństwo i finanse na budowę domu.
Błagam Matko o dar życia w naszej rodzinie,naszym małżeństwie. Prosimy Cię Mateczko wraz z żoną byś nam pobłogosławiła w Imię Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Proszę Matko o Błogosławieństwo dla Wszystkich naszych nieprzyjaciół i ludzi z którymi ciężko nam się dogadać i których nie darzymy sympatią, proszę o Błogosławieństwo dla nich.
Oddaję się Matko w Twoje ręce i w Twe Niepokalane Serce pałające do nas bezgraniczną miłością, oddaje się i moją całą rodzinę z naszymi wszystkimi sprawami i troskami.
Za moją mamę Teresę, która ma niedotlenienie serca. Panie Jezu oddaję Tobie i zanurzam w Twojej Przenajdroższej krwi zdrowie i życie mojej mamy. Proszę aby wypełniła się Twoją wola Panie. Maryjo Niepokalane Poczęcie otocz swoją matczyną opieką i chroń moja mamę. Prowadź rękami lekarzy aby wszystko co będą czynili było zgodne z wolą Bożą.
O światło Ducha Świętego i błogosławieństwo dla braci z nowego oddziału w Jasieniu w parafii bł. Doroty.
O miłość i przebaczenie w rodzinie.
O szybki powrót do zdrowia dla Krzysztofa.
O zdrowie dla Janka, Zosi, Ani.© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group