Czerwiec 2018

 "Szczególną ufność naszą w czasach dzisiejszych budzi Różaniec święty. To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze. Ilekroć  Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeństwie, Stolica Apostolska wzywała do modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem zrodził się w chwilach niebezpiecznej walki wywrotowych sekt i herezji przeciwko Kościołowi i porządkowi społecznemu. Wszystkim walczącym ludziom Kościół wkładał do ręki Różaniec święty."

 Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia (1901-1981)

 

 Głosić Chrystusa z Maryją

"Różaniec jest także drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa, na której ono wciąż na nowo przedstawia się na różnych płaszczyznach doświadczenia chrześcijańskiego. Wzorcem jest modlitewna i kontemplacyjna prezentacja, której celem jest ukształtowanie ucznia według Serca Chrystusa. Kiedy bowiem w modlitwie różańcowej uwzględni się odpowiednio wszystkie elementy, aby medytacja była skuteczna, zwłaszcza przy odmawianiu wspólnotowym w parafiach i sanktuariach, powstaje szczególna sposobność katechezy, którą duszpasterze winni umieć wykorzystać. Matka Boża Różańcowa również w ten sposób prowadzi dalej swe dzieło głoszenia Chrystusa. Historia różańca pokazuje, jak tej modlitwy używali zwłaszcza dominikanie, gdy Kościół przeżywał trudne chwile z powodu szerzenia się herezji. Dziś stoimy wobec nowych wyzwań. Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami? Różaniec zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród środków duszpasterskich każdego dobrego głosiciela Ewangelii."

 Święty Jan Paweł II (1920-2005)
z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

 

Bracia,

W naszej wspólnej braterskiej modlitwie różańcowej w sposób szczególny polecajmy opiece Matki Bożej: naszą ojczyznę w 100-lecie odzyskania niepodległości, nasze parafie i nasze rodziny, księży opiekunów oddziałów bractwa z naszym duszpasterzem księdzem Krzysztofem oraz księży proboszczów i księży z parafii, które nas przyjęły i udzielają gościnności, wszystkich kapłanów współpracujących w dziełach ewangelizacyjnych Bractwa św. Pawła.

Módlmy się, aby Bractwo rozwijało się w oddziałach i stanowiło dla mężczyzn naszej diecezji miejsce, w którym pogłębią wiarę i umocnią swoją wieź z Bogiem, Kościołem i innymi braćmi.

Otoczmy modlitwą naszego arcybiskupa Sławoja Leszka, biskupów pomocniczych oraz kleryków naszego gdańskiego seminarium duchownego.

Módlmy się za polityków i samorządowców, aby kierowali się sumieniem i swoimi decyzjami przyczyniali się do budowy cywilizacji życia i autentycznej miłości opartej na wartościach chrześcijańskich.

Intencje. Otoczmy modlitwą różańcową w szwadronach:

O dary Ducha Św. dla Łukasza i Marty.
O przebłaganie za grzechy w rodzinie.
O błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, a w szczególności dla małżeństwa Marty i Łukasza. O zdrowie dla Anny, Pauliny, Marty, Anny i Łukasza.
O dobrą kochającą żonę.
O pomyślność i rozwój w pracy.
O dobre zdrowie i zgodę dla rodziców.
O łaskę wiary i nawracania dla całej rodziny.
Mateczko, pod Twoja Obronę i Opiekę oddaje i zawierzam na całe już dorosłe życie mojego syna Kacpra prowadź go prze pielgrzymkę życia do Swojego Syna Jezusa.
O błogosławieństwo i dary Ducha świętego dla małżeństwa Ewy i Mirka
O ożywienie wiary dla Michała. Za Anię żeby przestała żyć przeszłością. Za mnie samego żeby Dobry Bóg uleczył moje serce.
O miłość i wiarę w rodzinach oraz błogosławieństwo dla dzieci: Asi i Tomka, Joli i Jacka, Izy i Michała, Ewy i Krzysztofa, Kamili i Michała, Kazimiery i Zbigniewa, Kasi i Zbyszka.
O wytrwanie dla księdza Piotra.
W pewnej intencji.
O rozwiązanie problemów finansowych dla Krzysztofa i Tomasza.
O błogosławieństwo i powodzenie w pracy dla Michała i Tomka.
O pojednanie z żoną i szczęśliwe ułożenie spraw w firmie.
O siły i Boże wsparcie w rehabilitacji dla Łukasza oraz łaski dla wszystkich, którzy Go wspierają. Także o zdrowie dla mojej rodziny.
O siły do życia, wiarę, doświadczenie przebaczenia, całkowite uzdrowienie, pieniądze na mieszkanie.
O uzdrowienie, ulgę w bólu żony Renaty.
O nawrócenie , pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza.
O Boże błogosławieństwo, Bożą opiekę i Boże prowadzenie dla naszych Rodzin i dla naszej Ojczyzny oraz o pokój wewnętrzny i zewnętrzny dla niej.
O poprawę stanu zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Sabiny.
O zdrowie dla chorych w naszych Rodzinach.
O zdrowie dla Alicji i błogosławieństwo dla jej rodziny.
O błogosławieństwo w pracy i mądre decyzje sprawie pracy.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie dla naszego synka Michała Sambora.
O uwolnienie z nałogu dla Radosława i Tadeusza.
O Boże i dobre rozwiązanie problemów małżeńskich i rodzinych dla Magdaleny i Wojciecha oraz dla Tomasza i Joanny.
Dziękuję za otrzymane łaski.
O szybkie dostanie się do służby.
O potrzebne łaski dla pewnej osoby.
O możliwość zakupu mieszkania i spełnienie się woli Bożej w moim życiu.
O nawrócenie i uzdrowienie Macieja, Filipa, Janiny.
O miłość małżeńską i nawrócenie żony.
O Boże błogosławieństwo i owocny wzrost na dziecko Boże dla córek.
O łaskę poznania Chrystusa przez Jordana Petersona.
O zakup dobrego mieszkania dla mojej rodziny.
Dziękuję za odnalezienie pracy przez mojego tatę, proszę o siły dla niego do dobrego wypełniania obowiązków i spłaty zobowiązań.
O to, by Jezus wszedł do mojego życia i kierował nim.
O błogosławieństwo i zdrowie dla żony, która jest przy nadziei oraz za dzieciątko pod jej sercem.
Za synów.
O nawrócenie dla moich braci i szwagrów.
O obronę pracy magisterskiej, o jej powodzenie.
O rozeznanie decyzji w sprawie dalszego rozwoju.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O uzdrowienie małżeństwa Pawła.
O rozeznanie woli Bożej oraz odwagę i siły do jej wypełnienia.
O miłość do Boga, żony i bliźnich.
O mocną wiarę zgodną z wolą Bożą.
O zdrowie dla Zdzisława i Stasia.
O uleczenie niepłodności i dar potomstwa.
O umocnienie małżeństwa Stanisławy i Zdzisława.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla poczętego dziecka.
O Błogosławieństwo Boże dla chrześniaków.
O siłę do pokonania grzechu lenistwa.
O odwagę do nawiązywania relacji z bliźnimi.

 


© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group