Lipiec 2018

 "Różaniec jest cudownym darem dla ludzkości. Różaniec jest Jej Ewangelią, Brewiarzem, Eucharystią. Opowiada życie Maryi, Jej dzieła, przywileje, zasługi wyrażone w tajemnicach"

 Św. Ojciec Pio (1887-1968)

  Milcznie

"Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy, zanim rozpocznie się modlitwę ustną. Ponowne odkrycie wartości milczenia jest jednym z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji.
Do ograniczeń społeczeństwa zdominowanego przez technologię i środki masowego przekazu należy również fakt, że milczenie staje się coraz trudniejsze. Tak jak w liturgii zaleca się chwile milczenia, również przy odmawianiu różańca stosowna jest po wysłuchaniu Słowa Bożego krótka pauza, w czasie której duch skupia się na treści określonej tajemnicy."   

 Święty Jan Paweł II (1920-2005)
z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

 Bracia,

W naszej wspólnej codziennej Szwadronowej Braterskiej modlitwie różańcowej polecamy nieustannie opiece Matki Bożej naszych duszpasterzy: opiekuna bractwa Księdza Krzysztofa Ławrukajtisa oraz Księży opiekunów oddziałów, Księży proboszczów z parafii, które nas przyjęły i udzielały i udzielają gościnności, wszystkich kapłanów współpracujących w dziełach ewangelizacyjnych Bractwa św. Pawła, proszą dla nich o obfite błogosławieństwo i opiekę Maryi.

Obejmujemy modlitwą szczególnie wszystkie osoby zaangażowane w prace sztabu Bractwa prosząc o obfite błogosławieństwo dla Nich samych, ich rodzin. Niech dobry Bóg wynagrodzi ich trud i wysiłek.

Intencje. Otoczmy modlitwą różańcową w szwadronach:

Za naszych wspaniałych Cichych Braci o łaskę wytrwałości oraz radość i pokój serca.
O dobre i szczęśliwe wakacje dla nas i naszych rodzin, a szczególnie dla dzieci.
O umocnienie wiary, dar rozeznawania woli Bożej w życiu i podejmowania właściwych wyborów.
O uzdrowienie relacji małżeńskich i błogosławieństwo w małżeństwie Asi i Tomka.
O błogosławieństwo w pracy zawodowej.
O zdrowie dla Zosi i Ani.
O nawrócenie i łaskę wiary dla Moniki, Mateusza i Marty.
O obronę pracy magisterskiej, o jej powodzenie.
O siły do życia, sen, doświadczenie spotkania Jezusa jeszcze w tym życiu, pieniądze na mieszkanie.
O Boże błogosławieństwo, Bożą opiekę i Boże prowadzanie dla naszych Rodzin, bliższych i dalszych, naszego Bractwa i dla naszej Ojczyzny oraz o pokój zewnętrzny i wewnętrzny dla niej.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie dla naszego synka Michała Sambora.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie dla naszych chrześniaków, chrześniaczek i naszych Rodziców chrzestnych.
O zbawienie i niebo dla zmarłych z naszych Rodzin i naszych znajomych.
O uwolnienie z nałogu dla Tadeusza i Radosława oraz światło wiary dla nich.
O światło wiary dla Tomasza, Dariusza, Grzegorza i Tomasza.
O polepszenie stanu zdrowia dla Sabiny, Tadeusza, Krystyny, Stanisława i Alicji.
O pomyślną operację dla Ewy i szybki powrót do zdrowia.
O błogosławieństwo Boże dla naszych sąsiadów.
Aby Miasto Gdańsk wycofało się z ostatnich błędnych decyzji, a zamiast nich, promowało wartości i modele chrześcijsńskie oraz patriotyczne.
Dziękczynna: za wszystkie Boże błogosławieństwa, łaski i opiekę, które otaczają nas, nasze Rodziny, wszystkich naszych bliskich i naszą Ojczyznę Polskę.
O dary Ducha Św. dla Łukasza i Marty.
O przebłaganie za grzechy w rodzinie.
O błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, a w szczególności dla małżeństwa Marty i Łukasza. O zdrowie dla Anny, Pauliny, Marty, Anny i Łukasza.
O dobrą kochającą żonę.
O pomyślność i rozwój w pracy
O dobre zdrowie i zgodę dla rodziców.O łaskę wiary i nawracania dla całej rodziny.
O zgodę i wzajemne zrozumienie w mojej rodzine oraz własciwych decyzji podejmowanych przez córki Paulinę i Joannę.
O Boże wsparcie w rehabilitacji dla Łukasza oraz łaski dla wszystkich którzy pomagają mu wrócić do pełni zdrowia.
O uzdrowienie i uśmierzenie bólu żony Renaty.
O opamiętanie, nawrócenie i pokorne pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza.
O szczęśliwe wakacje bezpieczne urlopy dla wszystkich z mojej rodziny
W intencji mojej córki o nawrócenie na drogę kościoła i Chrystusa.
Za małżeństwo i rodzinę Sylwii i Jacka, odnowę miłości i jedności małżeńskiej, Boże prowadzenie i opiekę, dary, światło i prowadzenie Ducha św.
O łaskę wiary dla Maćka i Filipa, o zdrowie dla Janiny i błogosławieństwo dla całej rodziny.
O szczęśliwą podróż i pobyt na wakacjach.
O opiekę MB dla naszych dzieci aby chroniła je przed wszelkim złem.
O nawrócenie szwagra.
O pokój i jedność w rodzinie.
O uzdrowienie związku małżeńskiego Agaty i Wojtka.

 

 


© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group