Sierpień 2018

 "Prosta, wzniosła zarazem modlitwa – to Różaniec święty,
Jak bardzo modlitwa różańcowa cieszy Niepokalaną"

 Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941)

 Tajemnice radosne

"Pierwszy cykl — 'tajemnic radosnych' — rzeczywiście znamionuje radość promieniująca z wydarzenia Wcielenia. Jest to widoczne od chwili zwiastowania, gdy pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela łączy się z wezwaniem do radości mesjańskiej: « Raduj się, Maryjo ». W tej zapowiedzi osiąga swój cel cała historia zbawienia, a nawet poniekąd sama historia świata. Jeśli bowiem planem Ojca jest zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie (por. Ef 1, 10), to w jakiś sposób całego wszechświata dosięga Boska łaskawość, z jaką Ojciec pochyla się nad Maryją, by uczynić Ją Matką swego Syna. Cała ludzkość jest niejako objęta owym fiat — 'niech się stanie' — którym z gotowością odpowiada Ona na wolę Boga."   

 Święty Jan Paweł II (1920-2005)
z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

 Bracia,

Rozpoczynamy miesiąc sierpień, który szczególnie wpisuje się w kult Maryi w Polsce z racji przypadających, w tym miesiącu świąt i uroczystości, z nim związanych. Pierwszym jest Święto Wniebowzięcia obchodzone w dniu 15 Sierpnia, drugim jest święto MB Częstochowskiej. Nie zapominajmy, że rola Maryi szczególnie wpisuje się w dzieje naszego narodu i jego historii. Możemy być pewni, że dzisiaj również za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej Polska dostępuje wielu łask i może dostąpić jeszcze więcej, o ile dochowamy wierności Bogu i składanym przez naszych ojców Ślubom Jasnogórskim.

W czasie ostatniego męskiego oblężenia na Jasnej Górze w dniu 23 czerwca 2018 my również, ponawialiśmy uroczyście ślubowanie przed tronem naszej Królowej. Módlmy się więc gorąco o wypełnienie, tych Jasnogórskich Ślubów.

W naszej wspólnej codziennej szwadronowej braterskiej modlitwie różańcowej polecamy nieustannie opiece Matki Bożej naszych duszpasterzy, kapłanów i kleryków naszej archidiecezji.
Módlmy się za naszą ojczyznę w 100-lecie odzyskania niepodległości, aby pozostała niepodległa, wolna i szczęśliwa na długie lata, ale przede wszystkim wierna Bogu i Jego woli.
Módlmy się o pomnożenie wiary w naszym narodzie.
Módlmy się za nasze rodziny o potrzebne łaski.
Módlmy się za pielgrzymów, którzy pielgrzymują do tronu Maryi na Jasną Górę.
Módlmy się o dobre i szczęśliwe wakacje dla nas i naszych rodzin, a szczególnie dla dzieci.
Módlmy się za naszych wspaniałych Cichych Braci.
Módlmy się za wszystkich braci borykających się z problemami: zdrowotnymi, zawodowymi, finansowymi, rodzinnymi o pomoc w ich rozwiązaniu oraz mądrość i światło Ducha Świętego w ich przezwyciężaniu.
Módlmy się za wszystkich, którzy podejmują w miesiącu sierpniu zobowiązanie do abstynencji od alkoholu, o wytrwałość dla nich

Intencje. Otoczmy modlitwą różańcową w szwadronach:

Za naszych wspaniałych Cichych Braci o łaskę wytrwałości oraz radość i pokój serca.
O siły do życia, o doświadczenie spotkania z Jezusem uzdrowicielem, uleczenie z nerwicy, z bólu brzucha i jelit.
Dziękczynna: za wszystkie Boże błogosławieństwa, łaski i opiekę, które otaczają nas, nasze Rodziny, wszystkich naszych bliskich i naszą Ojczyznę Polskę.
O łaskę powrotu do zdrowia dla Łukasza oraz łaski dla wszystkich którzy pomagają mi wrócić do zdrowia i łaskę uzdrowienia duszy i ciała dla dla moich najbliższych.
O Boże wsparcie w rehabilitacji dla Łukasza oraz łaski dla wszystkich którzy pomagają mu wrócić do pełni zdrowia.
Za Bogumiła - ojca i dziadka, o zdrowie i siłę do walki chorobą.
Za bezpieczne wyjazdy i powroty do domu z wakacji.
o pokój i zgodę w rodzinie.
O nawrócenie szwagra.
O Dary Ducha Świetego radość z każdego dnia radość z życia i wszystkiego co daje Pan o zdrowie ciała i duszy dla mojej małżonki.
uzdrowienie, uwolnienie od bólu żony Renaty; opamiętanie nawrócenie i pokorne pojednanie z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza oraz Eweliny i Marty.
O pomyślność i rozwój w pracy.
O uwolnienie z nałogu.
Za brata, jego narzeczonej oraz ich dzieci o zgodę między nimi oraz poukładanie ich związku po Bożemu,
Za mnie i za żonę byśmy byli dobrym świadectwem chrześcijańskiego małżeństwa, szczególnie dla mojego rodzeństwa i rodziców,
za moich synów o boże błogosławieństwo dla nich.
O szczęśliwe rozwiązanie dla mojej małżonki.
O siłę do nauki i powodzenie na egzaminie wstepnym na aplikację.
O odkrycie drogi zawodowej.
O zgodę w naszej ojczyźnie i pokój na świecie.
O Boże błogosławieństwo, Bożą opiekę i Boże prowadzenie dla naszych Rodzin i dla naszej Ojczyzny oraz o pokój dla niej.
O dobrą kochającą żonę.
O światło, rozeznanie, właściwe decyzje i błogosławieństwo w pracy.
Dziękczynna, za Boże błogosławieństwa, Bożą opiekę i Boże prowadzenie dla naszych Rodzin i naszej Ojczyzny.
O Boże błogosławieństwo, Bożą opiekę i Boże prowadzanie dla naszych Rodzin, bliższych i dalszych, naszego Bractwa i dla naszej Ojczyzny oraz o pokój zewnętrzny i wewnętrzny dla niej.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie dla naszego syna Michała Sambora.
O przymnożenie wiary, nadziei i miłości dla całej rodziny.
O opiekę Matki Bożej nad odnawianym małżeństwem. Jej wstawiennictwo u Jezusa o łaski w rozpoczynanej na nowo drodze oraz otwartość na działanie Ducha św. w małżeństwie i rodzinie.
O błogosławieństwo Boże na drodze rozwijania własnego produktu, o to aby pozwolił na niezależność finansową.
Intencja dziękczynna za dar potomstwa oraz prośba o Błogosławiony rozwój dzieciątka w łonie mojej ukochanej żony.
Intencja dziękczynna za dar życia, pierwszy roczek Helenki oraz 3.5 roku Jasia z prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej.
Intencja dziękczynna za nasze małżeństwo o Boże miłosierdzie i opiekę MB dla naszej rodzinki.
O zdrowie dla ciężko chorego Andrzeja.
O zdrowie dla Kasi.
O znalezienie pracy dla Kasi.
O pojednanie dla małżeństwa Joli i Jacka.
O uzdrowienie dla Joli.
O wiarę dla dzieci.
O wytrwanie w trzeźwości.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O uzdrowienie małżeństwa Pawła.
O rozeznanie woli Bożej oraz odwagę i siły do jej wypełnienia.
O miłość do Boga, żony i bliźnich.
O mocną wiarę zgodną z wolą Bożą.
O zdrowie dla Zdzisława i Stasia.
O uleczenie niepłodności i dar potomstwa.
O umocnienie małżeństwa Stanisławy i Zdzisława.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla poczętego dziecka.
O Błogosławieństwo Boże dla chrześniaków.
O siłę do pokonania grzechu lenistwa.
O odwagę do nawiązywania relacji z bliźnimi.

 


© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group