Październik 2018

 " Za pomocą Różańca możemy uświęcać wszystkie nudne i monotonne chwile naszego życia. Kiedy idziemy ulicą, możemy odmawiać Różaniec ukryty w dłoni, albo trzymany w kieszeni. Jadąc samochodem palce mogą służyć do liczenia różańcowych dziesiątek. Czekając na pociąg, idąc na spotkanie, błąkając się po sklepie, albo kiedy rozmowa lub wykład okazują się nieciekawe – wszystkie te chwile możemy uświęcić i wykorzystać do budowania wewnętrznego pokoju dzięki modlitwie, która umożliwia nam spotkanie "

 Bp John Fulton Sheen (1895-1979)

 Tajemnice bolesne

"Tajemnicom boleści Chrystusa Ewangelie nadają wielką wagę. Pobożność chrześcijańska zawsze, zwłaszcza w Wielkim Poście, przez odprawianie Drogi Krzyżowej rozpamiętywała poszczególne momenty męki, intuicyjnie wyczuwając, że tu jest punkt kulminacyjny objawienia miłości i że tu jest źródło naszego zbawienia. Różaniec wybiera pewne momenty męki, skłaniając modlącego się, by skupił na nich wejrzenie swego serca i przeżył je na nowo. Droga medytacji otwiera się Ogrodem Oliwnym, gdzie Chrystus przeżywa szczególnie dręczące chwile wobec woli Ojca, względem której słabość ciała mogłaby ulec pokusie buntu. Tam Chrystus staje w obliczu wszystkich pokus ludzkości i wobec wszystkich jej grzechów, by powiedzieć Ojcu: « Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie » (Łk 22, 42 i par.). To Jego 'tak' odwraca 'nie' prarodziców w ogrodzie Eden. A ile miało Go kosztować to przyjęcie woli Ojca, wynika z dalszych tajemnic, w których przez biczowanie, ukoronowanie cierniem, dźwiganie krzyża i śmierć na krzyżu zostaje On wydany na największe poniżenie: Ecce homo!

W tym poniżeniu objawia się nie tylko miłość Boga, ale samo znaczenie człowieka. Ecce homo: kto chce poznać człowieka, musi umieć rozpoznać jego znaczenie, źródło i spełnienie w Chrystusie — Bogu, który uniża się z miłości « aż do śmierci i to śmierci krzyżowej » (Flp 2, 8). Tajemnice bolesne prowadzą wierzącego do ponownego przeżywania śmierci Jezusa, stawania pod krzyżem obok Maryi, by wraz z Nią wnikać w ocean miłości Boga do człowieka i odczuć całą jej odradzającą moc."

 Święty Jan Paweł II (1920-2005)
z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

 

Bracia,

miesiąc październik, który właśnie rozpoczynamy jest szczególnie poświęcony Maryi i modlitwie różańcowej, do której odmawiania zachęca nas nieustanie w wielu objawieniach. Odpowiadając na wezwanie naszej Matki i Królowej stańmy do modlitwy różańcowej wzywając imienia Jezusa przez wstawiennictwo Jego ukochanej Matki. Niech nasza modlitwa wyprasza niezliczone łaski nam samym oraz Kościołowi Świętemu. Niech Maryja błogosławi nieustanie naszemu Bractwu jego duchowym opiekunom, członkom sztabu i nam wszystkim, abyśmy we wszystkich inicjatywach ewangelizacyjnych Bractwa szukali tylko Boga i Jego woli, a nie własnych korzyści.

Intencje. W miesiącu październiku w modlitwie różańcowej módlmy się:

W intencji mężczyzn z nowopowstających oddziałów, aby w Bractwie świętego Pawła znaleźli dla siebie miejsce, w którym będą mogli pogłębić swoją więź z Panem Bogiem, Kościołem i nawiązać braterskie relacje.
W intencjach Papieża Franciszka, w intencji naszego Arcybiskupa i biskupów pomocniczych.
Za kapłanów i kleryków naszej archidiecezji.
Za nasze rodziny, aby panowała w nich miłość i pokój.
Szczególną modlitwą otoczmy naszego opiekuna ks. Krzysztofa i księży opiekunów z oddziałów bractwa.
Polecajmy Maryi naszych braci zaangażowanych w działalność sztabu szczególnie Waldka, Przemka, Pawła i Pawła i ich rodziny.
Módlmy się o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie i w naszych sercach.
Módlmy się w intencji polityków, aby kierowali się w swoich decyzjach wartościami zgodnymi z prawem naturalnym i Bożym.
Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia od zniewolenia i ucisku, bym wrócił szybko do domu.
O nawrócenie się w mojej rodzinie.
O Boże błogosławieństwo dla mojego syna i jego narzeczonej.
Za moją córkę w intencji Bogu wiadomej.
O zdrowie dla mojej żony i członków mojej rodziny.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie oraz o zdrowie dla baszych rodzin a zwłaszcza dla naszych dzieci.
O Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.
O światło Bożej prawdy które rozwieje moje rozterki serca i wskaże kierunek.
O poczęcie kolejnego dziecka w odpowiednim czasie.
O błogosławieństwo Boże i szczęśliwy rozwój dla córki.
O błogosławieństwo w sprawach finansowych.
O błogosławieństwo Boże dla uczestników kursów "Alfa" rozpoczynających się w trójmieście.
O uzdrowienie żony Renaty.
O opamiętanie, nawrócenie i pokorne pojednanie z Panem Bogiem Marcina i Łukasza.
w intencji małżeństwa Marty i Łukasza. O zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny, a w szczególności Anny.
O szczęśliwy przebieg porodu dla mojej żony, dobrą opiekę w szpitalu i właściwą asystę personelu.
O nawrócenie teścia, o to aby był przykładem dla swoich dzieci.
O potrzebne łaski dla pana Marka w jego chorobie i cierpieniu.
W intencji szwagra - o nawrócenie.
O dobrą kochającą żonę.
Za pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji rodzinnej i siły w jej przezwyciężeniu.
O Boże Błogosławieństwo dary Ducha świetego i Opiekę Matki Najswietrzej dla całej rodziny Rudek.
O pomyślność i rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O zdrowie, zgodę i miłość dla rodziców.
O wszelkie łaski i dary dla syna Damiana, jego otwarcie na Jezusa oraz opiekę dla niego Matki Bożej, a także o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej i rodzinnej.
Dziękczynna za zdrowie i wszelkie sprawy materialne jaki otrzymaliśmy.
O zrozumienie, dobre relacje z synem Patrykiem oraz światło Ducha Św. w jego wychowaniu.
O cierpliwość i spokój dla mnie i żony.
Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o łaskę uzdrowienia z nerwicy, nerwobólu międzyżebrowego i jelita wrażliwego.
O przymnożenie wiary, nadzei i miłości dla całej rodziny.
O zdrowie dla Zosi.
O wiarę dla Asi.
O miłość w rodzinie.
O szczęśliwą podróż.
O wiarę i uzdrowienie.
O zdrowie dla syna Kacpra i błogosławieństwo dla rodziny.
O ochronę dla Marcina i jego rodziny i wytrwałość w czynieniu dobra na rzecz innych.
intencja dziękczynna za otrzymane łaski oraz pomyślną transakcję.
O uzdrowienie małżeństwa Pawła.
O rozeznanie woli Bożej oraz odwagę i siły do jej wypełnienia.
O miłość do Boga, żony i bliźnich.
O mocną wiarę zgodną z wolą Bożą.
O zdrowie dla Zdzisława i Stasia.
O uleczenie niepłodności i dar potomstwa.
O umocnienie małżeństwa Stanisławy i Zdzisława.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla poczętego dziecka.
O Błogosławieństwo Boże dla chrześniaków.
O siłę do pokonania grzechu lenistwa.
O odwagę do nawiązywania relacji z bliźnimi.
O odwagę do podejmowania decyzji.
O owocne rekolekcje.
O pomyślne załatwienie sprawy zawodowej.
O szybkie znalezienie pracy.
O wiarę, miłość, nadzieję w rodzinie.
O zdrowy kręgosłup.
O zdrowie i dobry sen dla córek.
O opiekę i otuchę dla chorującej Danuty oraz wsparcie dla jej bliskich. Powierzając chorobę i uzdrowienie... Bądź wola Twoja.
O uzdrowienie z chorby dla 15-sto letniego Mateusza, u którego wykryto guzy w kościach oraz o udaną operację.

 


© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group