Listopad 2018

 " Trzeba ufać i modlić się. Jedyną bronią, której Polska używając, odniesie zwycięstwo, jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga "

 Kardynał August Hlond (1881-1948)

 Tajemnice bolesne

"23 « Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! ». 29 Różaniec zawsze wyrażał to doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wyjścia poza ciemność męki, by utkwić wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary (por. 1 Kor 15, 14) i przeżywa ponownie radość nie tylko tych, którym Chrystus się objawił — Apostołów, Magdaleny, uczniów z Emaus — ale również radość Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia uwielbionego Syna. Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Ona zostanie wyniesiona z chwilą wniebowzięcia, by antycypować to, do czego przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał. Wreszcie ukoronowana w chwale — jak to widać w ostatniej tajemnicy chwalebnej — jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła.

W centrum tej drogi chwały Syna i Matki różaniec stawia w trzeciej tajemnicy chwalebnej Pięćdziesiątnicę, która ukazuje oblicze Kościoła jako rodziny zebranej wraz z Maryją, ożywionej potężnym wylaniem Ducha Świętego, gotowej do misji ewangelizacyjnej. Kontemplowanie tej, jak i innych tajemnic chwalebnych, winno prowadzić wierzących do coraz żywszego uświadamiania sobie swego nowego życia w Chrystusie, wewnątrz rzeczywistości Kościoła — życia, dla którego scena Pięćdziesiątnicy stanowi wielką 'ikonę'. Tajemnice chwalebne ożywiają zatem w wiernych nadzieję eschatologicznego kresu, ku któremu zdążają jako członkowie Ludu Bożego pielgrzymującego przez historię. Musi ich to pobudzać do odważnego świadczenia o tej « radosnej nowinie », która nadaje sens całemu ich życiu."

 Święty Jan Paweł II (1920-2005)
z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

 

Bracia,

miesiąc listopad to przede wszystkim w kościele wspomnienia naszych braci i sióstr, którzy poprzedzili nas w drodze do wiekuistego życia. Rozpoczyna się świętem Wszystkich Świętych, którzy już oglądają Boga twarzą w twarz i orędują za nami w niebie. Wspominamy też wszystkich zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują na naszą modlitwę.

W listopadzie przypada również święto odzyskania przez nasz kraj niepodległości, które w tym roku obchodzimy po raz setny. Bądźmy wdzięczni za odzyskaną wolność, która została okupiona krwią tak wielu.
Dziękujmy za wielkie dobrodziejstwa, którymi Pan Bóg obdarza naszą ojczyznę oraz za opiekę Maryi Królowej Polski.

Intencje. W miesiącu listopadzie w modlitwie różańcowej módlmy się:

Za naszą ojczyznę Polskę, aby dobry Bóg jej błogosławił i umacniał Polaków w wypełnianiu Jego woli.
Aby Polacy chętnie i licznie odmawiali różaniec.
O łaskę wiary dla młodego pokolenia Polaków.
Za rządzących naszą ojczyną, aby kierowali się dobrem społecznym i kierowali się wartościami chrześcijańskimi.
Za wszystkich członków kościoła katolickiego w Polsce, aby byli żywymi świadkami Chrystusa w społeczeństwie.
O radość życia wiecznego w domu Ojca dla naszych bliskich zmarłych.
Aby Polacy odważnie przyznawali się do wiary.
Aby w Polsce życie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.
Za pasterzy kościoła katolickiego w Polsce.
Za naszego duszpasterza ks. Krzysztofa i księży opiekunów z oddziałów bractwa.
Za proboszczów z parafii, które goszczą bractwo na swoim terenie.
Za braci zaangażowanych w działalność sztabu bractwa.
Za braci z nowopowstałych oddziałów bractwa, niech im wszystkim i nam samym Pan Bóg obficie błogosławi, umacnia i otacza opieką przez wstawiennictwo Maryi Matki.
Za córkę moją i syna mojego o nawrócenie ich ma drogę Chrystusa i kościoła oraz o zdrowie dla całej rodziny.
O wszelkie łaski i dary dla syna Damiana, jego otwarcie na Ducha św., prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę dla niego Matki Bożej, a także o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej i rodzinnej.
O pokój i wzajemną miłość w mojej rodzinie.
Za moją rodzinę, żonę, synów: Stasia, Ignacego i Leonka.
Za mojego brata Jasia o odnalezienie swojej wartości i zwaleczenie niepewności spowodowanej nadwagą.
O nawrócenie dla moich braci żyjących w wolnych związkach (Adam i Sylwester).
O godne wynagrodzenie za pracę, bym mógł utrzymać tak liczną rodzinę.
O siłę do bycia dobrym mężem, ojcem, pracownikiem w codzienności.
O większą ufność w Boży plan.
O zdrowie dla mojej mamy.
O nawrócenie się mojej siostry.
O Boże błogosławieństwo dla mojego syna i jego narzeczonej.
Za moją córkę w intencji Bogu wiadomej.
O zdrowie dla mojej żony, członków mojej rodziny i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O uzdrowienie mojej mamy Elżbiety z choroby nowotworowej.
O wiarę, przebaczenie grzechów, dobrą śmierć, życie wieczne z Jezusem.
O szybki powrót do zdrowia Doroty.
w intencji mojego udanego dołączenia do grupy w Kamiennym Potoku.
O nawrócenie kolegi Roberta, o to aby przyjął pomoc bliskich mu osób, uwolnił się od nałogów i zbudował poczucie własnej wartości w oparciu o niezbywalną godność dziecka Bożego.
O przedstawicieli organizacji społecznych pracujących nad utrwaleniem tradycyjnego modelu rodziny.
O szczęśliwy przebieg porodu dla mojej żony, dobrą opiekę w szpitalu i właściwą asystę personelu.
O potrzebne łaski dla pana Marka w jego chorobie i cierpieniu.O błogosławieństwo Boże dla świeżo upieczonych małżonków - Hani i Janusza.
O nawrócenie Macieja, Filipa i Agaty.
O rychłe dostanie się do Nieba dla zmarłych członków naszych Rodzin, naszych przodków, naszych krewnych i powinowatych, znajomych, nauczycieli i wszystkich dobrych ludzi, których spotkaliśmy w naszym życiu, i którym coś dobrego zawdzięczmy.
O rychłe dostanie się do nieba dla wszystkich zmarłych, którzy zginęli w walce o naszą Ojczyznę, cierpieli i pracowali dla niej.
O rychłe dostanie się do nieba dla wszystkich zmarłych, którzy zginęli za przynależność do Chrystusa, cierpieli za bycie wiernymi Chrystusowi i pracowali dla Chrystusa w swoim życiu doczesnym.
O dostanie się do nieba dla tych, którzy najbardziej potrzebują modlitwy i o których mało kto pamięta.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie dla naszych Rodzin a zwłaszcza naszych Dzieci.
O Boże błogosławieństwo, opiekę, prowdzenie i pokój dla naszej Ojczyzny Polski i dla naszego Narodu.
O Boże błogosławieństwo dla naszych Miast i Małych Ojczyzn oraz o dobre i mądre głosowanie dla gdańszczan, w najbliższych wyborach na Prezydenta Miasta.
O światło i mądre decyzje w sprawach mojej pracy.
O zdrowie i wytrwałość dla Sabiny, Krystyny, Stanisława, Reginy, Izy, Ireny, Edwarda, naszych chrześniaków, rodziców chrzestnych i innych członków naszych rodzin i bliskich.
O Boże błogosławieństwo, opiekę i prowadzenie dla całego naszego Bractwa, wszystkich jego członków, liderów, sztabu, ksìęży oraz o pomyślny i owocny rozwój Bractwa na Chwałę Pana.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała dla Łukasza oraz łaski dla wszystkich, którzy pomagają mu wrócić do zdrowia.
O pełne uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej i przemianę wewnętrzną, abym był jeszcze lepszym mężem dla swojej żony i lepszym ojcem dla swoich dzieci.
O potrzebne dary, łaski i siłę do zmagań dla mnie i dla żony - aby nasze małżeństwo przetrwało wszelkie przeciwności, które ostatnio piętrzą się przed nami.
O dobrą kochającą żonę.
O pomyślność i rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O zdrowie, zgodę i miłość dla rodziców.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O zdrowie i błogosławieństwo boże dla narodzonego Kuby.
O uzdrowienie małżeństwa Pawła.
O rozeznanie woli Bożej oraz odwagę i siły do jej wypełnienia.
O miłość do Boga, żony i bliźnich.
O mocną wiarę zgodną z wolą Bożą.
O zdrowie dla Zdzisława i Stasia.
O uleczenie niepłodności i dar potomstwa.
O umocnienie małżeństwa Stanisławy i Zdzisława.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla chrześniaków.
O siłę do pokonania grzechu lenistwa.
O odwagę do nawiązywania relacji z bliźnimi.
O odwagę do podejmowania decyzji.
O pomyślne załatwienie sprawy zawodowej.
O łaskę nawrócenia mojego ojca.
O zdrowie dla Waldka.
O pomyśle wyprostowanie spraw urzędowych.
O łaskę nawrócenia mojego ojca .
O zdrowie dla Waldka .
O pomyśle wyprostowanie spraw urzędowych.
O błogosławieństwo i opiekę Bożą dla moich synów. Niech nigdy nie zboczą ze ścieżki wyznaczonej przez Pana i głoszą swym życiem jego chwałę.
O łaski potrzebne dla Kasi i Jarka w ich drodze do przebaczenia i pojednania.
O uwolnienie z nałogu alkoholowego Aldony oraz odbudowę zdrowia psychicznego i wyjście z uzależnienia od narkotyków Pauliny.
O uwolnienie dla Jędrzeja, Julii i Piotra.
O opiekę i otuchę la chorującej Danuty oraz wsparcie dla jej bliskich. Powierzając chorobę i uzdrowienie... Bądź wola Twoja. Bądź blisko Panie.
O łaskę wiary dla mojej rodziny.
O ratunek dla mojego małżeństwa.
O zakończenie konfliktu w rodzinie mojego Taty i uzdrowienie lub godne odejście dla jego Mamy.
O pomyślne wyniki badań u mojego Taty.

 


© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group