Marzec 2019

 " Różaniec jest potężną bronią, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej. "

 Św. O. Pio. (1887-1968)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

Dla przypomnienia, streszczenie obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec złożonych św. Dominikowi oraz bł. Alanowi de la Roche, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienie nabożeństwa różańcowego w XV wieku:

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć Mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiali różaniec.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.
5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli jest sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wystawienników cały dwór niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.
 
Bracia,
w naszych wspólnych intencjach otoczmy gorącą modlitwą różańcową: naszego duszpasterza księdza Krzysztofa, księdza Sebastiana, księży opiekunów oddziałów oraz wszystkich księży współpracujących z naszym Bractwem, proboszczów z parafii, które goszczą bractwo na swoim terenie, prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Różańca świętego.
Polecajmy opiece Matki Bożej Różańcowej braci ze sztabu bractwa szczególnie naszych dwóch nowych sztabowców: Mirka i Olka.
Módlmy się o potrzebne łaski dla wszystkich braci.
Prośmy o ducha modlitwy i wyrzeczenia, dla nas samych na czas rozpoczynającego się Wielkiego Postu, aby dobrze przeżyć ten okres przygotowania na Święta Wielkiej Nocy.
Polecajmy Matce Bożej wszystkie inicjatywy podejmowane przez Bractwo w miesiącu marcu w tym, organizację uroczystości upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych oraz rekolekcje bractwa, aby przynosiły obfite owoce, a braci umacniały w wierze.
Polecajmy również wszystkich braci, którzy podjęli krucjatę o siły i radość ducha dla nich.

Intencje.

O odkrycie woli Bożej dla naszego małżeństwa.
O pokój w kraju i na świecie.
O siłę w pokonaniu grzechu gniewu w stosunku do dzieci.
O siłę w drodze do świętości w codzienności.
O dobre przeżycie Wielkiego Postu.
O dobry wynik wyborów prezydenckich w Gdańsku i opiekę Matki Bożej dla tego miasta i jego mieszkańców.
Za mojego kuzyna Dawida, o siły do walki o wychowanie swojej córki i rozwiązania sytuacji konfliktowych z jego żoną w duchu chrześcijańskich wartości.
O uporządkowanie sytuacji pana Marka i wsparcie ze strony osób z jego otoczenia.
O wsparcie Boga w projekcie, który rozwijam.
O siły dla żony do opieki nad dzieckiem.
O dary i łaski Jezusa dla syna Damiana, otwarcie na Ducha św., prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny i Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz wiarę, pokój i zdrowie.
O nawrócenie się mojej siostry.
O Boże błogosławieństwo dla mojego syna i jego narzeczonej.
Za moją córkę w intencji Bogu wiadomej.
O zdrowie dla mojej żony, członków mojej rodziny i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O poznanie Chrystusa przez żonę.
O dobre wychowanie córek.
O nawrócenie siostry.
O nawrócenie Maćka i Filipa, o zdrowie dla Janiny, o przymnożenie wiary dla całej rodziny.
Boże, Ojcze pomóż mi.
O dar życia wiecznego dla mojego śp. taty.
O zdrowie dla mojej rodziny.
O łaskę nawrócenia dla mojej mamy, siostry oraz jej córki i wnucząt.
Za małżonków Agatę i Wojtka, ich dzieci Antosi i Michasia, scalenia rodziny i powrót do domu rodzinnego.
O Łaskę zdrowia dla Waldka.
O pojednanie w rodzinie Tomasza.
O łaskę mocnej, niezachwianej wiary w mojej rodzinie.
O uzdrowienie żony Renaty.
O uwolnienie od nałogów, opamiętania, nawrócenia, pojednania z Panem Bogiem synów Marcina i Łukasza.
O pokorę, posłuszeństwo Duchowi Świętemu, miłość do bliźniego dla mnie.
O pomyślność i rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O zdrowie, zgodę i miłość dla rodziców.
O dobrą kochającą żonę.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do bliźnich.
O wyleczenie choroby wątroby.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O uzdrowienie małżeństwa.
O zdrowie dla Zdzisława.
O uleczenie niepłodności i dar potomstwa.
O umocnienie małżeństwa Stanisławy i Zdzisława.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla chrześniaków.
O pomyślne załatwienie sprawy zawodowej.
O pomyślny zakup samochodu.
Za ciężko poparzonych w porzarze Edytę i Rafała z dziećmi - Olą, Dawidem i Mateuszem. O siły dla nich oraz całej rodziny, a przede wszystkim o cud. O jeden wielki cud w 5 osobach. Bądź wola Twoja.
O opiekę i otuchę dla chorującej Danuty oraz wsparcie dla jej bliskich. Powierzając chorobę i uzdrowienie...Bądź wola Twoja. Bądź blisko Panie.
W intencji zdrowia mojej żony i harmonijnego rozwoju dla syna.
O łaskę głębokiej wiary i światło Ducha Świętego.
O ducha wyrzeczenia i umiarkowania.
O pogodę ducha, siły w znoszeniu cierpienia i łaskę głębokiej wiary dla Zosi.
O zdrowie i siły dla Ani.
O łaskę wiary dla Asi, Moniki, Mateusza i Marty.
O pokój i miłość w rodzinach.
O dobre przygotowanie się do sakramentu bierzmowania dla Mateusza.
O pojednanie między skłóconymi małżonkami.
O trzeźwość dla uzależnionych.
O mądrych i oddanych przedstawicieli władz państwowych i lokalnych.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała dla Łukasza oraz łaski dla wszystkich, którzy pomagają mu wrócić do zdrowia.
O zgodę i zdrowie w rodzinie.
O nawrócenie szwagra.
O zdrowie dla syna Kacpra i żony Agnieszki.
O ochronę dla Marcina i jego rodziny i wytrwałość w czynieniu dobra na rzecz innych.
O błogosławieństwo dla rodziny, a zwłaszcza dla syna, aby przyjął świadomie sakrament bierzmowania i córki, która będzie przystępowała do I komunii św.
W intencji mojej rodziny, aby widziała Boży plan w codziennym życiu.
W intencji dzieci, aby umiały sie skupić na ważnych dla nich nadchodzących wydarzeniach.
O uzdrowienie Elżbiety z choroby nowotworowej.
O błogosławieństwo Boże dla wszystkich małżeństw i rodzin Bractwa św. Pawła.
O nawrócenie dla Bartłomieja i Michała oraz zmianę życia.
O rozeznanie drogi zawodowej dla Agaty i Grzegorza oraz o odnalezienie pasji życia.
O owocne przygotowanie się Uli do pierwszej Komunii Świętej oraz o odwagę w kontaktach z rówieśnikami.
O dobrze przeżyty czas przygotowań do Bierzmowania dla Zuzanny oraz aby owoce tego sakramentu stały się pokarmem do wzrastania w Wierze, Nadziei i Miłości dla całej jej rodziny. Przyjdź Duchu Św. Objaw się w bardzo męski, konkrety i namacalny sposób tacie Zuzi, a mojemu przyjacielowi. Proszę Cię Panie.
Za moją siostrę Alicję, jej męża Adama i córkę Olę oraz za moich rodziców. Niech Najświętsza Panienka otacza ich swoją opieką w tym trudnym dla nich okresie i da uzdrowienie Ali.
O błogosławieństwo dla małżeństwa Marty i Łukasza, oraz o opiekę Matki Bożej Różańcowej dla mnie. O zdrowie dla Anny i Ani, o zdrowie dla Marty i o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny.
O światło Ducha Św. i o łaskę przemiany dla mnie.

 


© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group