Kwiecień 2019

 " Moje Zdrowaś Mario, mój Różaniec z piętnastoma czy pięcioma dziesiątkami, jest modlitwą i niezawodną próbą, przy pomocy której mogę odróżnić tych, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, od tych, którzy są zwodzeni przez diabła "

 Św. Ludwik Maria Grinion de Montfort (1673-1716)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 

Bracia,

w naszych wspólnych intencjach otoczmy gorącą modlitwą różańcową całe duchowieństwo naszej archidiecezji z jej Arcybiskupem i biskupami pomocniczymi oraz klerykami GSD.

Polecajmy opiece Matki Bożej Różańcowej Krzysztofa Ławrukajtisa, księży opiekunów i współpracujących oraz braci ze sztabu bractwa.
Módlmy się dla nas o owocne i głębokie przeżycie drugiej połowy Wielkiego Postu oraz radosny czas Wielkanocy.

O wytrwałość w wielkopostnych postanowieniach.
Módlmy się w intencji o. Piotra, który miał nas odwiedzić w kwietniu jako gość miesiąca o zdrowie i potrzebne łaski dla niego.

Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną oraz za wszystkich pełniących ważne funkcje społeczne o mądre i odpowiedzialne decyzje szanujące godność i wartość człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

 Intencje.

Za małżeństwo Patryka.
Za Przemka i jego małżeństwo.
O łaskę poznania Boga przez żonę.
Dziękuję za dzieci.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do bliźnich.
O wyleczenie choroby wątroby.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O uzdrowienie małżeństwa.
O zdrowie dla Zdzisława.
O uleczenie niepłodności i dar potomstwa.
O umocnienie małżeństwa Stanisławy i Zdzisława.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla chrześniaków.
O pomyślne załatwienie sprawy zawodowej.
O pomyślny zakup samochodu.
O dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie na Ducha św. oraz o uwolnienie ze zniewolenia.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny i Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz wiarę, pokój i zdrowie.
Dziękczynna za pracę.
O zdrowie dla mnie, Łucji, Agnieszki, Łukasza, Maliny, Julii, Anety, Klaudii, Jolanty.
O błogosławieństwo dla rodziny brata.
O jedność i pozostałe dary Ducha Świętego dla Bractwa.
O objawienie celu i wytrwałość w jego realizacji.
O pozytywny wynik egzaminu z angielskiego.
O uzdrowienie żony Renaty.
O uwolnienie z niewoli, złych duchów, nałogów i wolę do podjęcia terapii, o opamiętanie i nawrócenie - pojednanie z Panem Bogiem Łukasza.
O pokorę, skruchę i pojednanie z Panem Bogiem Marcina, o jego roztropne działanie w przezwyciężeniu zapaści finansowej.
O pokorę dla mnie, posłuszeństwo Słowu Bożemu, miłość miłosierną wobec bliźnich.
O łaskę silnej niezachwianej wiary.
O zdrowie dla Waldka.
O uzdrowienie z choroby Janiny oraz przymnożenie wiary dla całej rodziny.
O zdrowie dla syna Kacpra i żony Agnieszki i moje.
O ochronę dla Marcina i jego rodziny i wytrwałość w czynieniu dobra na rzecz innych.
O błogosławieństwo dla rodziny, synów i córki, która będzie przystępowała do I komunii św.
W intencji małżeństwa Michała i Zuzanny o opiekę Maryji i Boże prowadzenie.
W intencji Zuzanny i Hanny o doświadczenie Boga Żywego i otwarcie na Jego miłość.
W intencji Zuzanny o odkrycie Bożej miłości i opiekę Maryji nad całą rodziną.
O siły, rozum, rozeznanie woli Bożej.
O pomyślność i rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
O zdrowie, zgodę i miłość dla rodziców.
O dobrą kochającą żonę.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
Za mojego brata, u którego wykryto guza, o zdrowie i nawrócenie dla niego.
Za moich synów o boże błogosławieństwo.
O dary ducha świętego dla brata, piszącego w tym miesiącu testy gimnazjalne.
O błogosławieństwo i boże prowadzenie w moim rodzicielstwie i małżeństwie.
Za nasz Kościół, o świętość dla naszych kapłanów.
O nawrócenie I pracę dla szwagra.
O zdrowie dla żony.
Aby Bóg mi pomógł.
O zdrowie dla mojej mamy, właściwą diagnozę choroby i siły oraz determinację do zmiany swojej pracy.
Za mojego kuzyna Dawida, o siły do walki o wychowanie swojej córki i rozwiązania sytuacji konfliktowych z jego żoną w duchu chrześcijańskich wartości.
O zdrowie dla pana Marka i dobre pojednanie się z Bogiem w ostatnich chwilach jego życia.
O właściwe wypełnianie obowiązków zawodowych przeze mnie.
O wzrastanie w miłości w małżeństwie, o dobrą rekonwalescencję po cesarskim cięciu dla żony i dobre przepracowanie trudnych tematów związanych z porodem.
O uzdrowienie Elżbiety z choroby nowotworowej.
O błogosławieństwo Boże dla wszystkich małżeństw i rodzin Bractwa św. Pawła.
O nawrócenie dla Bartłomieja i Michała oraz zmianę życia.
O rozeznanie drogi zawodowej dla Agaty i Grzegorza, o odnalezienie pasji życia oraz uzdrowienie relacji małżeńskich.
O owocne przygotowanie się Uli do pierwszej Komunii Świętej oraz o odwagę w kontaktach z rówieśnikami.
O dobrą szkołę dla Uli i przedszkole dla Pawełka.
O uzdrowienie Jacka i Natalii z choroby.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
O pozytywne rozwiązanie problemów mojego taty w pracy.
O błogosławieństwo dla małżeństwa Marty i Łukasza, oraz o opiekę Matki Bożej Różańcowej dla mnie. O zdrowie dla Anny i Ani, o zdrowie dla Marty i o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny.
O światło Ducha Św. i o łaskę przemiany dla mnie.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała dla Łukasza oraz łaski dla wszystkich, którzy pomagają mu wrócić do zdrowia.
za córkę oraz młodzież, która będzie zdawać egzaminy gimnazjalne, a także ósmoklasistów o światło Ducha sw i potrzebne dary podczas pisania egzaminów o ich pomyślny przebieg i rozwiązanie sporu pomiędzy stronami konfliktu.
Dla Arkadiusza o dobre i owocne przeżycie żałoby po zmarłym ojcu.
O zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej żony, a dla mnie o takie siły bym bez względu czy w zdrowiu czy chorobie umiał kochać tak, by czuła się kochana.
O Boże prowadzenie w odkrywaniu misji związanej z pracą zawodową.
O światło Ducha św. i potrzebne dary dla Weroniki oraz dla młodzieży podczas trwania testów gimnazjalnych, a także o opatrzność bożą i dar porozumienia dla stron konfliktu w sektorze oświaty.
O zdrowie dla ks. Piotra.

 


© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group