O fundacji

Fundacja Gladius Gloriae działa głównie na terenie Gdańska. Naszym celem jest: wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw różnych organizacji katolickich, a w szczególności Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia oraz Bractwa Świętego Pawła. Nasze działanie opiera się na działalności ewangelizacyjnej i charytatywnej. Pomagamy potrzebującym, ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym, doraźnie udzielamy pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wspieramy lokalny Kościół, ewangelizując i posługując modlitwą, starając się tworzyć i ożywiać wspólnoty charyzmatyczne.

Drugim ramieniem naszej działalności jest szerzenie wartości patriotycznych i społecznych oraz działania skierowane na wszechstronny rozwój Gdańska i regionu gdańskiego. W tym celu staramy się aktywizować wspólnoty i społeczności lokalne, a także pielęgnować poczucie patriotyzmu oraz kształtować świadomość historyczną, obywatelską i kulturową. Staramy się też, zwłaszcza między sobą, zachęcać do zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osoby bezrobotne lub zagrożone zwolnieniem z pracy oraz zdobywać doświadczenie zawodowe.

Organizując poszczególne akcje lub zapraszając gości, chcemy kształtować świadomość pozytywnego wspierania rozwoju nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży.

O podejmowanych przez nas inicjatywach można dowiedzieć się ze strony bswp.pl, gubm.pl oraz z portalu tozsamosc.net, a także śledząc profil Bractwa Świętego Pawła na Facebooku.

Aby zrealizować wszystkie postawione sobie cele, codziennie staramy się pozyskiwać środki materialne i finansowe na rzecz wspierania dzieł i inicjatyw Bractwa Świętego Pawła oraz Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia.


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group