Obchody Paschy prowadzą nas do konfrontacji z tematem śmierci, która jest nieodłącznym elementem Wielkiej Nocy. Jezus pozostawia po sobie pusty grób, który do dziś znajduje się w Jerozolimie jako niemy świadek zmartwychwstania. Ale czy rzeczywiście grób ten jest całkowicie pusty? To prawda, że nie ma w nim ciała Jezusa. Jednak Bóg nie jest Tym, który pustoszy i wyjaławia, lecz zawsze jest Tym, który napełnia.


Dar pobożności to dar sprawiedliwości w stosunku do Boga. Dar ten doskonali cnotę religijności. Chodzi o religijność całkowicie chrześcijańską, w której Bóg jest Osobą, z którą wchodzę w relację. Oddaję Bogu to, co mu się należy, czyli cześć i uwielbienie. Nie robię tego jednak jako niewolnik, ale jako osoba wolna. I zupełnie nic na tym nie tracę, lecz mogę zyskać wiele.


Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla człowieka wierzącego jest zobaczyć działanie Boga w świecie, a także rozpoznać tzw. kairos, czyli konkretny czas, w którym przychodzi On do człowieka ze swoją łaską. Jesteśmy istotami cielesnymi, zakorzenionymi w tym, co materialne, dlatego potrzebujemy znaków, które będą dla nas swego rodzaju dowodami na to, że Bóg się nami interesuje. W odkrywaniu tych znaków przychodzi nam z pomocą Duch Święty z darem umiejętności.


Zapowiedź Jezusa, jaką znajdujemy w Ewangelii św. Jana, nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. (…) Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,18.19.20). Zdaje się, że te słowa nie straciły nic ze swojej aktualności. Choć w naszym zakątku świata raczej nie zdarzają się krwawe prześladowania wyznawców Jezusa, nie znaczy to, że nie potrzeba wielkiego męstwa, by bronić wyznawanych przez chrześcijan wartości.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group