Herezja „dobroludzizmu”

Sporą karierę, zwłaszcza w Internecie, ale też i nieraz w gazetach, robią różnego rodzaju sensacyjne wiadomości i memy (internetowe obrazki z krótkim, zaskakującym komentarzem) na temat papieża Franciszka, które uchodzą, delikatnie mówiąc, za kontrowersyjne.

Jednym z najpopularniejszych tekstów przypisywanych papieżowi jest stwierdzenie: „nie trzeba wierzyć w Boga, by być dobrym człowiekiem”. Dla wielu staje się to okazją do tego, by uzasadniać bądź swoją stałą praktykę łamania III przykazania Dekalogu i I przykazania kościelnego, bądź też własną niewiarę. Trzeba by być naprawdę naiwnym, by wyciągać tego typu wnioski, ale amatorów takich praktyk nie brakuje. Faktem jest, że każdy z nas zna wielu przyzwoitych, dobrych ludzi, którzy są niewierzący, stąd też rację ma papież Franciszek, że sam fakt chodzenia czy niechodzenia do kościoła nie przesądza jeszcze o tym, czy jesteśmy dobrymi ludźmi. Papież Franciszek dodaje jednak: „nie wystarczy być dobrym człowiekiem, by być zbawionym”. Ta reszta papieskiej wypowiedzi, dla tych, którzy naiwnie lub celowo sieją zamęt, nie jest już istotna.

Opisane powyżej zjawisko wynika z popularnego dziś poglądu głoszącego, że najważniejsze jest, by być dobrym człowiekiem. Wielu ludzi, zwłaszcza niewierzących, a nawet ateistów, bardzo troszczy się o to, by być przyzwoitymi ludźmi, by tym bardziej punktować chrześcijan za ich grzechy. Nieraz też osoby, które określają się jako „wierzące, ale niepraktykujące” tłumaczą się, że przecież są dobrymi ludźmi. Stąd też dziwią się, czego się jeszcze od nich chce. Taki światopogląd ktoś określił mianem „dobroludzizmu”, swoistej współczesnej alternatywy dla chrześcijaństwa.

Na czym polega słabość „dobroludzizmu”? Otóż okazuje się, że przyzwoite życie może nie wystarczyć do zbawienia. Chrystus, posyłając Apostołów, powiedział: „kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony” (Mk 16,16). A dlaczego „dobroludzizm” nie zapewnia zbawienia? Bo w takim wypadku, gdybyśmy sami mogli się zbawić przyzwoitym życiem, Chrystus wcale nie musiałby się fatygować na ziemię, nauczać, mówić jak żyć, nie musiałby czynić cudów, ustanawiać Eucharystii i innych sakramentów, dźwigać krzyża, umierać na Golgocie, zmartwychwstawać. Nie musiałby, bo po co. „Dobroludzizm” przecież wystarczy.

Jednak Chrystus poświęcił samego siebie z miłości do nas. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Kiedy przyjdzie nam rozmawiać z niewierzącym dobrym człowiekiem, nie starajmy się licytować o to, kto jest bardziej przyzwoity lub grzeszny. Mówmy o Bogu, który jest dobry, który kocha, który sam wyznaczył miarę złu, umierając na krzyżu. Ewangelia to nie przechwałki czy wyszukiwanie w sobie nawzajem zła. Ewangelia to prawda o Bogu, który zbawia, który, „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, który zsyła deszcz na dobrych i na złych” (Mt 5,45).


tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

Nadchodzące wydarzenia

2018.04.26 - Msza św. w intencji mężczyzn - spotkanie z ks. Piotrem Adamskim

Msza św. w intencji mężczyzn - spotkanie z ks. Piotrem Adamskim w parafii Blogoslawionej Urszuli Ledóchowskiej, godz. 19.00. Temat spotkania "Mężczyzna a kryzys" Rozpoczynamy mszą św. o godzinie 18.00 w dolnym kościele

2018.05.16 - Msza św. w intencji mężczyzn - spotkanie z ks. Łukaszem Grelewiczem

Msza św. w intencji mężczyzn - spotkanie z ks. Łukaszem Grelewiczem w parafii św. Floriana w Kolbudach, godz. 19.00. Temat spotkania "Czym jest miłosierdzie?" Rozpoczynamy mszą św. o godzinie 18.00

2018.04.26 godzina 18.00 - Oddział 03 wyjątkowo Gdańsk Chełm

Wspólne spotkanie wszystkich oddziałów na Chełmie w parafii Blogoslawionej Urszuli Ledóchowskiej z zaproszonym gościem o godzinie 19.00. Temat spotkania "Mężczyzna a kryzys" Rozpoczynamy mszą św. o godzinie 18.00 w dolnym kościele

2018.04.26 godzina 19.00 - Oddział 01 Chełm

Wspólne spotkanie wszystkich oddziałów na Chełmie w parafii Blogoslawionej Urszuli Ledóchowskiej z zaproszonym gościem o godzinie 19.00. Temat spotkania "Mężczyzna a kryzys" Rozpoczynamy mszą św. o godzinie 18.00 w dolnym kościele

2018.05.13 - Inauguracja oddziału 05 w Parafii bł. Doroty z Mątów w Gdańsku

Inauguracja oddziału 05 Bractwa w Parafii bł. Doroty z Mątów w Gdańsku Niedziela, 13 maja w godzinach 7:00 - 20:00

2018.05.25-27 - Wyjazd ojców z dziećmi

Wyjazd ojców z dziećmi Gdańsk - Borsk - Zimne Zdroje

2018.06.01-02 V Piesza Pielgrzymka do bł. Doroty z Mątów

Jak co roku zapraszamy na pielgrzymkę do bł. Doroty z Mątów - patronki trudnych małżeństw. Weź całą rodzinę i chodź z nami. Przeżyj rekolekcje w drodze.

2018.06.15-17 - "Uderzenie Łaski" - rekolekcje ks. Michał Olszewski

Rekolekcje "Uderzenie Łaski" - ks. Michał Olszewski Parafia pw. Bożego Ciała w Gdańsku więcej szczegółów wkrótce
© 2018 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group