Herezja „dobroludzizmu”

Sporą karierę, zwłaszcza w Internecie, ale też i nieraz w gazetach, robią różnego rodzaju sensacyjne wiadomości i memy (internetowe obrazki z krótkim, zaskakującym komentarzem) na temat papieża Franciszka, które uchodzą, delikatnie mówiąc, za kontrowersyjne.

Jednym z najpopularniejszych tekstów przypisywanych papieżowi jest stwierdzenie: „nie trzeba wierzyć w Boga, by być dobrym człowiekiem”. Dla wielu staje się to okazją do tego, by uzasadniać bądź swoją stałą praktykę łamania III przykazania Dekalogu i I przykazania kościelnego, bądź też własną niewiarę. Trzeba by być naprawdę naiwnym, by wyciągać tego typu wnioski, ale amatorów takich praktyk nie brakuje. Faktem jest, że każdy z nas zna wielu przyzwoitych, dobrych ludzi, którzy są niewierzący, stąd też rację ma papież Franciszek, że sam fakt chodzenia czy niechodzenia do kościoła nie przesądza jeszcze o tym, czy jesteśmy dobrymi ludźmi. Papież Franciszek dodaje jednak: „nie wystarczy być dobrym człowiekiem, by być zbawionym”. Ta reszta papieskiej wypowiedzi, dla tych, którzy naiwnie lub celowo sieją zamęt, nie jest już istotna.

Opisane powyżej zjawisko wynika z popularnego dziś poglądu głoszącego, że najważniejsze jest, by być dobrym człowiekiem. Wielu ludzi, zwłaszcza niewierzących, a nawet ateistów, bardzo troszczy się o to, by być przyzwoitymi ludźmi, by tym bardziej punktować chrześcijan za ich grzechy. Nieraz też osoby, które określają się jako „wierzące, ale niepraktykujące” tłumaczą się, że przecież są dobrymi ludźmi. Stąd też dziwią się, czego się jeszcze od nich chce. Taki światopogląd ktoś określił mianem „dobroludzizmu”, swoistej współczesnej alternatywy dla chrześcijaństwa.

Na czym polega słabość „dobroludzizmu”? Otóż okazuje się, że przyzwoite życie może nie wystarczyć do zbawienia. Chrystus, posyłając Apostołów, powiedział: „kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony” (Mk 16,16). A dlaczego „dobroludzizm” nie zapewnia zbawienia? Bo w takim wypadku, gdybyśmy sami mogli się zbawić przyzwoitym życiem, Chrystus wcale nie musiałby się fatygować na ziemię, nauczać, mówić jak żyć, nie musiałby czynić cudów, ustanawiać Eucharystii i innych sakramentów, dźwigać krzyża, umierać na Golgocie, zmartwychwstawać. Nie musiałby, bo po co. „Dobroludzizm” przecież wystarczy.

Jednak Chrystus poświęcił samego siebie z miłości do nas. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Kiedy przyjdzie nam rozmawiać z niewierzącym dobrym człowiekiem, nie starajmy się licytować o to, kto jest bardziej przyzwoity lub grzeszny. Mówmy o Bogu, który jest dobry, który kocha, który sam wyznaczył miarę złu, umierając na krzyżu. Ewangelia to nie przechwałki czy wyszukiwanie w sobie nawzajem zła. Ewangelia to prawda o Bogu, który zbawia, który, „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, który zsyła deszcz na dobrych i na złych” (Mt 5,45).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group