Obecność, ofiara, wspólnota

Jest spełnieniem obietnicy nieustannej Obecności. Łączy w sobie Niebo z Ziemią. Jest streszczeniem całej historii zbawienia i najmocniejszym wyznaniem wiary w Chrystusa. Daje ogromną siłę, choć jest pokarmem niskokalorycznym. Mowa o Eucharystii – sakramencie, który nazywany jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Wielki Czwartek to dzień jej ustanowienia.

Tajemnica Wcielenia Słowa przyniosła nam nowe spojrzenie na rzeczywistość naszej wiary. Tak jak w Chrystusie łączą się dwie natury, Boska i ludzka, tak też całe życie Jego Ciała, Kościoła, to ciągłe przenikanie się tych dwóch pierwiastków – skończonego i nieskończonego. Dzięki temu już podczas naszego ziemskiego życia, za pośrednictwem sakramentów, możemy spróbować smaków wieczności. Eucharystia jest wśród nich smakiem najbardziej wyrazistym.

„Bierzcie i jedzcie (…), to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane”. „Bierzcie i pijcie (…), to jest bowiem kielich Krwi Mojej, (…) która za was i za wielu będzie wylana (…)”. Słowa konsekracji wskazują nam na trzy wymiary Eucharystii: obecność, ofiara i wspólnota. Wyrażenie „to jest” nie pozostawia żadnych wątpliwości – Chrystus jest prawdziwie obecny w swoim Ciele i w swojej Krwi pod znakami chleba i wina. Natomiast słowa „za was” mówią o istocie tej Bożej obecności w historii świata – że jest to zawsze, pełna miłości i oddania, ofiarnicza, czyli oddająca życie, obecność „dla”. Wymiary obecności i ofiary dotyczą naszej relacji z Bogiem w Eucharystii: On w niej jest dla nas, byśmy od Niego czerpali duchową siłę do walki z grzechem.

Jednak Eucharystia to nie tylko moja relacja z Panem, to nie tylko ofiara, w której Chrystus oddaje za mnie swoje życie, ale to także uczta, którą spożywam razem z braćmi i siostrami. I to również należy do istoty tego sakramentu. Do istoty – to znaczy, że wymiar uczty jest konieczny dla właściwego zrozumienia znaczenia Eucharystii w życiu chrześcijańskim. Jezus mówi „bierzcie i jedzcie” oraz „bierzcie i pijcie”. Wy – w liczbie mnogiej. Nigdy ja sam. Wiara nie jest prywatną sprawą każdego z ochrzczonych, choć posiada także wymiar osobisty. Jednak swoją pełnię może osiągnąć jedynie we wspólnocie z innymi wyznawcami Zmartwychwstałego. Eucharystia dobitnie nam to ukazuje.

W imię Pana stają do wspólnej modlitwy ludzie różnych ras i języków, różnej zamożności, o różnym statusie społecznym. Jednak podczas Eucharystii różnice te zamiast dzielić stają się bogactwem całego Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Wszystkich łączy jeden chleb i jeden kielich. To piękna teologiczna wizja Kościoła zjednoczonego pomimo różnic. Utopijna? Nie, wzywająca do ciągłego wgłębiania się w tajemnicę Boga przychodzącego w sakramentalnych znakach, obecnego w nich i działającego swoją przemieniającą łaską.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2018 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group