Maryja Świątynią Ducha Świętego (cz. I): Zwiastowanie

Zapraszamy na cykl trzech tekstów o Maryi jako Świątyni Ducha Świętego. Niech będą one dla nas przygotowaniem do nadchodzącej uroczystości Pięćdziesiątnicy, a także powodem do tego, by zastanowić się w maju – miesiącu Maryi – nad potrzebą rozwijania relacji z Bożą Rodzicielką w życiu duchowym każdego mężczyzny.

„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16-17).

Miriam z Nazaretu jest, można by rzec, ekspertem w dziedzinie obecności Ducha Świętego w ludzkim życiu oraz bezpośrednio w człowieku. Nad pierwszym znanym nam z Pisma Świętego spotkaniem Maryi z Osobą Ducha Świętego, warto pochylić się wraz ze św. Janem Pawłem II, który naucza: „W tajemnicy Chrystusa jest Ona obecna już «przed założeniem świata», jako Ta, którą Ojciec «wybrał» na Rodzicielkę swego Syna we Wcieleniu - a wraz z Ojcem wybrał Ją Syn i odwiecznie zawierzył Duchowi świętości” (Encyklika Redemptoris Mater, 8-9). To odwieczne wybranie anonsuje już w pierwszych słowach Boży posłaniec Gabriel, zwracając się do Panny: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” (Łk 1,28). W języku teologii dogmatycznej zwrot „łaski pełna”, czyli po grecku kecharitomene, zostanie później odczytany jako Niepokalane Poczęcie Maryi, zachowanie Jej od grzechu pierworodnego ze względu na obdarowanie łaską Bożego Rodzicielstwa (Por. M. Wojciechowski, Bóg stał się dzieckiem. Objaśnienie Ewangelii dzieciństwa Jezusa, Częstochowa 2013, s. 105).

Maryja jako młoda, czternastoletnia dziewczyna może się co najwyżej domyślać swojego niezwykłego wybrania, na które wskazują słowa anioła: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35). Maryja jest więc odwiecznie wybrana, ale to nie znaczy, że wszystko dzieje się „samo”, poza Nią, bo Pan Bóg tak zadecydował. Jak każdy z nas, Maryja ma wolną wolę – nie została „zaprogramowana” jako idealna wersję człowieka. Ogromną zasługą Młodej Dziewczyny z Nazaretu jest to, że doskonale otwiera się na Boży plan, jaki ma się dokonać w Jej życiu, chociaż jest on dla Niej wielką zagadką. Maryja ufa Bogu. Nie otrzymuje „w pakiecie” instrukcji „Jak zrozumieć Boży plan zbawienia ludzkości”. Dlatego odważnie pyta: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1,34). I gdy słyszy anielskie wyjaśnienie, Jej pierwszą odpowiedzią – którą może usłyszeć tylko Bóg, bo jest to odpowiedź serca – jest wiara. Z tej wiary wypływają pokorne słowa: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Maryja chce służyć, chce współpracować z Bożym planem – z pokorą przyjmuje dar od Boga Ojca. Matka Boża pokazuje, że w relacji z Duchem Świętym człowiek jest bardzo aktywną stroną – łaska bowiem płynie do nas nieprzerwanym strumieniem od czasu obmycia wodami chrztu świętego, który uczynił nas dziećmi Bożymi.  Wszyscy jesteśmy wybrani przez Boga, wszyscy jesteśmy przez Niego umiłowani.

Papież Franciszek stwierdza: „Co to znaczy «łaski pełna»? Że Maryja jest pełna obecności Boga. A skoro cała jest wypełniona Bogiem, to nie ma w Niej miejsca na grzech” (L'Osservatore Romano nr 1 (399) 2018 s. 44. Modlitwa Maryjna z Papieżem, Grzech postarza, 8.12.2017). Jaki to wspaniały program pracy dla nas – pozwalać się tak napełniać Duchowi Świętemu, żeby nie było w nas miejsca na grzech. A Matka Chrystusa i nasza wstawia się za nami, abyśmy otwierali serca na Bożą łaskę.

Proszę Cię, Święta Dziewico Maryjo, wyproś mi łaskę,

ażebym otrzymał Jezusa z tego samego Ducha,

który sprawił, że Ty poczęłaś i porodziłaś Jezusa.

Niech dusza moja przyjmie Jezusa przez tego samego Ducha,

który sprawił, że Twoje ciało poczęło Jezusa.

Niech kocham Jezusa w tym samym Duchu,

w którym Ty uwielbiłaś Go jako swojego Pana

i miłowałaś jako swojego Syna. Amen.

(św. Ildefons z Toledo)

 

 

 


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group