Chrystus – tak, Kościół – nie?

W ostatnich tygodniach dużo mówi się o grzesznej stronie Kościoła, szczególnie o grzechach jego pasterzy, próbując pokazać niedoskonałość instytucji, która za swojego założyciela uważa samego Jezusa. Z odpowiedzią przychodzi liturgia słowa XXVII niedzieli zwykłej mówiąca o nierozerwalności małżeństwa. Co to ma wspólnego z Kościołem? Oprócz instytucjonalnego istnieje bowiem wspólnotowy wymiar Kościoła, na pierwszy rzut oka ukryty, ale dla właściwego zrozumienia, czym jest Kościół – fundamentalny.

Mówiąc o wspólnotowym wymiarze Kościoła, myślimy o więziach łączących jego członków. Jednak w pierwszej kolejności należałoby powiedzieć o więzi, która jest źródłem i początkiem wszelkich międzyludzkich więzi – o wspólnocie Boga z człowiekiem. Wszystko zaczęło się w chwili przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiego ciała. Wcielenie, w którym to, co Boskie, złączyło się z tym, co ludzkie, daje bowiem odpowiednią perspektywę spojrzenia na istotę Kościoła. Odtąd Boga łączy z każdym człowiekiem nierozerwalna więź, a Chrystus jest Oblubieńcem dla Oblubienicy, Głową Kościoła, który w Nim odnajduje swój początek i podstawę działania.

Miłość Chrystusa do Kościoła jest niezależna od Jego moralnej świętości, ponieważ jest to miłość wierna i przebaczająca zdrady nawet największym grzesznikom, których można znaleźć wśród jego członków. Ta miłość sprawia, że On „nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi” (Hbr 2,11).

„Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mk 10,9). Słowa te odnoszą się nie tylko do małżeństwa, choć w tym kontekście używa się ich najczęściej. Mówią też o tajemniczym związku Chrystusa z Kościołem, o Jego miłości do Oblubienicy, której znakiem jest przecież chrześcijańskie małżeństwo. Nie można powiedzieć „tak” Chrystusowi, mówiąc jednocześnie „nie” Jego Kościołowi. Jedyne i stanowcze „nie” należy jednak powiedzieć grzechowi, który jest zdradą Chrystusa – i to przede wszystkim własnemu grzechowi, bo każdy z nas przyczynia się do świętości bądź do grzeszności Kościoła.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group