Bł. Maria Karłowska: „Szukać i zbawić to, co zginęło”

Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 roku. Pochodziła z wielodzietnej rodziny ziemiańskiej. W rodzinie Karłowskich dzieci wychowywano w atmosferze głębokiej pobożności, karności i szczerej miłości do Ojczyzny.

 

Swoje dzieciństwo i młodość spędziła w Poznaniu. W wieku siedemnastu lat pod wpływem duchowych przemyśleń złożyła na ręce swojego spowiednika ślub dozgonnej czystości. W tym samym czasie, w odstępie zaledwie dwóch miesięcy zmarli jej rodzice. Po ich śmierci wyjechała na kurs kroju i szycia w Berlinie, po ukończeniu którego miała zostać instruktorką w pracowni haftu i szycia swojej siostry. Dziewczęta, które trafiły pod jej opiekę, wspominały ją jako osobę pełną prostoty i pogody ducha. Jednak początki jej niezwykłego posługiwania mają związek z innym wydarzeniem.

W 1892 roku spotkała się z jedną z dziewcząt, która była prostytutką. Dziewczyna ta odsłoniła przed nią tragiczne koleje swojego życia, opowiadając o biedzie i trudnej codzienności, z którą musiała się zmagać. Wyraziła również chęć odmiany swojego życia, zwracając jednak uwagę na to, że nie ma nikogo, kto mógłby jej w tym pomóc. To spotkanie na zawsze odmieniło jej życie. Rozpoczęła od założenia ochronki dla dziewcząt w mieszkaniu jednej ze swoich przyjaciółek, szukając jednocześnie miejsca dla kolejnych zaniedbanych i opuszczonych dziewcząt. Ich grono powiększało się nieustannie twierdząc, że „przy Pani Marii człowiek chce być lepszym”. Ona, okazując im serce, poznała tajemnicę, dzięki której mogła do nich dotrzeć. Od tej pory bramy kamienic, cmentarze, ulica, domy publiczne, więzienia i oddziały dla wenerycznie chorych kobiet w szpitalu miejskim stały się dla niej miejscem codziennej posługi.

Brak środków finansowych i domu dla wszystkich podopiecznych nie zaszkodził jej działaniom dążącym do zmiany losu dziewcząt. Jej trud został dostrzeżony przez hrabiankę Anielę Potulicką, która ofiarowała na rzecz działalności Marii posiadłość we wsi Winiary pod Poznaniem. Czterohektarowe gospodarstwo stało się domem dla 70 dziewcząt, które poprzez pracę i reedukację mogły zmienić swoje dotychczasowe życie. W 1894 roku, aby pełniej realizować postawione sobie zadania, Maria Karłowska założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, opracowując jednocześnie konstytucje zakonne, podręczniki ascetyczne i wychowawcze, w których znajdowały się wyczerpujące wskazówki dotyczące realizacji postawionych siostrom zadań. W 1902 roku Maria Karłowska wraz z kilkoma współpracownicami złożyła śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, dodając jednocześnie czwarty ślub, który zakładał poświęcenie się pracy na rzecz osób zagubionych moralnie.

Jej praca na rzecz osób zaniedbanych, ubogich, pochodzących z rozbitych rodzin lub „z ulicy” przyniosła wymierne korzyści w postaci powstających zakładów wychowawczych i resocjalizacyjnych w całym kraju. „W 1906 roku Matka Maria objęła pomariawicki przytułek dla dziewcząt w Wiktorynie koło Lublina. W okresie I wojny światowej uruchomiła opłatkarnię na Winiarach. Od roku 1920 roku pasterki podjęły pionierską pracę – opiekę nad kobietami wenerycznie chorymi w szpitalu miejskim w Toruniu, a następnie w Łodzi. Z inicjatywy Marii Karłowskiej powstały też fabryka biszkoptów i wzorcowe gospodarstwa rolne w Pniewitem i Topolnie, gdzie pacjentki po opuszczeniu szpitali znajdowały możliwość dalszej rehabilitacji społecznej i religijnej”. Jej działalność przymnożyła dobra nie tylko Kościołowi, ale także Ojczyźnie. W dowód jej niewątpliwych zasług, władze polskie uhonorowały ją w 1928 roku Krzyżem Zasługi za pracę społeczną.

Zmarła na skutek problemów z sercem 24 marca 1935 roku. 6 czerwca 1997 roku została beatyfikowana przez papież Jana Pawła II, który powiedział: „W zaborze pruskim, Maria Karłowska prowadziła prawdziwie samarytańską działalność pośród kobiet, które doznały wszelakiej nędzy materialnej i moralnej. Jej święta gorliwość szybko pociągnęła za sobą grono uczennic Chrystusa, z którymi założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Sobie i swym siostrom taki wyznaczała cel: „Mamy oznajmiać Serce Jezusa, to jest tak z Niego żyć i w Nim, i dla Niego, abyśmy się stawały do Niego podobne i aby w życiu naszym On był widoczniejszy, aniżeli my same”. Jej oddanie Najświętszemu Sercu Zbawiciela zaowocowało wielką miłością do ludzi. Odczuwała ciągle nienasycony głód miłości. Taka miłość, według błogosławionej Marii, nigdy nie powie dosyć, nigdy nie zatrzyma się na drodze. (…) Przez tę miłość wielu duszom przywróciła światło Chrystusa i pomogła odzyskać utraconą godność”.

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Marii Karłowskiej

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Ty przyszedłszy na ziemię szukałeś tego, co zginęło, i litowałeś się nad grzesznikami. Ty natchnąłeś błogosławioną Marię duchem poświęcenia, by w swoim życiu kroczyła Twoimi śladami i troszczyła się o tych, którzy zeszli z drogi Bożych przykazań. Spraw, abyśmy wezwani jej przykładem lękali się grzechu, pielęgnowali prawe sumienie i służyli Tobie w braciach naszych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Źródła:

1. Internetowa Liturgia Godzin: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-06b.php3
2. Bar J. R., Stabińska J., Polscy Święci. T. 8, Warszawa 1987.
3. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej matki Bernardyny Marii Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej w Zakopanym 6 czerwca 1997:
http://www.smbf.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=347:06-04-2011-homilia-wygloszona-przez-jana-pawla-ii-w-czasie-mszy-sw-beatyfikacyjnej-matki-bernardyny-marii-jablonskiej-i-matki-marii-karlowskiej-w-zakopanym-6-czerwca-1997&catid=104&Itemid=716

 


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group