„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). To słowa dobrze nam znane, słyszymy je podczas każdej Eucharystii tuż przed przyjęciem Ciała Pańskiego. Dlaczego akurat w tym momencie Mszy Świętej mają one dotrzeć do naszych uszu i wybrzmieć w naszych sercach? Ponieważ Komunia Święta jest spotkaniem polegającym na fizycznym zjednoczeniu człowieka z Chrystusem. Jest to jednak spotkanie, w którym mam sobie uświadomić, kim ja jestem oraz kim jest Ten, który karmi mnie swoim Ciałem, i po co to robi.


Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego słusznie prowadzi nasze myśli od razu do momentu naszego własnego chrztu, kiedy fizyczny kontakt naszego ciała z wodą włączył nas w duchową rzeczywistość dziecięctwa Bożego, czyniąc nas umiłowanymi córkami i synami Najwyższego. Często jednak zupełnie nie pamiętamy o tym fakcie – ani o wynikających z niego „przywilejach”, ani (tym bardziej) o „obowiązkach”. Może właśnie dlatego Pan Bóg często, w różnych znakach, przypomina nam o tym, kim jesteśmy jako chrześcijanie.


Niekiedy wypowiadamy słowa, które nie niosą ze sobą żadnego znaczenia i po prostu ranią innych ludzi. Mowa, która nie jest miłością, jest milczeniem. Jak nauczyć się języka miłości? Trzeba wyjechać do „kraju”, w którym się go używa. To Słowo Boże i sakramenty. Początkowe trudności z biegiem czasu ustępują. Najtrudniej jest z mową. Potrzebny jest przełomowy impuls, czyli uzdrowienie serca poprzez przebaczenie.


O prawdziwej miłości można mówić dopiero, gdy ma się pewność, że w danej relacji istnieje gotowość do przebaczenia. Św. Paweł wskazuje, jak budować trwałe więzi międzyludzkie: „(…) obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości” (Kol 3,12-13).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group