Wydawać by się mogło, że według Ewangelii człowiekowi ubogiemu łatwiej wejść do Królestwa Bożego. Nie wyklucza ona jednak, że także bogaty może dostąpić zbawienia. Na każdego człowieka, niezależnie od materialnego usytuowania, czyha jednak zasadzka, na którą Jezus zwraca dzisiaj uwagę.


W dzisiejszym fragmencie Ewangelii mocno zwracają moją uwagę dwa zdania. Pierwszy fragment to część zdania, w której napisane jest, że Jezus sporządził bicz ze sznurków, drugi natomiast to ostatnie zdanie tego fragmentu. Scenę wypędzenia przekupniów ze świątyni kojarzymy z przejawem gniewu u Pana Jezusa. Zdarzyło mi się nawet słyszeć rozmowę dwóch osób, w której jedna z nich użyła tego fragmentu Ewangelii, aby usprawiedliwić niepohamowanie swoich emocji. Tylko czy aby na pewno jest to taki rodzaj gniewu?


„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10,47). Ta modlitwa niewidomego żebraka Bartymeusza stała się dla chrześcijan Wschodu wzorem modlitwy nieustannej, czyli modlitwy wytrwałej, a zarazem niezwykle cierpliwej w swym uporczywym wołaniu. Modlitwa ta zawiera w sobie niezwykłe bogactwo. W jednym zdaniu ten niewidomy żebrak, którego wielu chciało uciszyć, któremu mówiono, by dał sobie już spokój z tym nachalnym wołaniem do Jezusa, wyraził istotę tego, kim jest Ten, który przechodzi obok: to Mesjasz, który przychodzi w imię Pańskie; to Bóg, który lituje się nad grzesznikiem.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2018 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group