„Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody” (Ps 63,2). Zapewne wiele osób utożsamia się z tymi słowami. Szukamy Bożej Obecności, chcemy jej doświadczać namacalnie, by zaspokoić pragnienie wieczności, które w sobie nosimy. Wiemy, że zbawienie jest obietnicą, której wypełnienie możliwe jest dopiero po śmierci, ale chcemy już teraz zobaczyć choćby jej namiastkę. Jezus proponuje nam drogę wiary jako sytuację, w której możemy doświadczyć wieczności pośród tego, co jest skończone.


Chrześcijaństwo to religia, w której Bóg jest Miłością w Trzech Osobach: Miłością Stwarzającą, Miłością Wcieloną i Miłością Uświęcającą. O Bogu Biblii można mówić na wiele sposobów, można różnie Go nazywać, można opisywać Go wielorako, ale dopiero nazwanie Go Miłością dotyka najgłębszej Jego Tajemnicy. To Miłość jest drogą do choćby cząstkowego zrozumienia, czym jest Trójca, która zbawia przez Jezusa Chrystusa, z Bogiem Ojcem i w jedności Ducha Świętego. Jeśli więc chrześcijaństwo jest religią, w której wyznaje się Boga-Miłość objawiającego się jako Bóg-Człowiek, to największym darem i zarazem największym zadaniem dla wierzących jest jedność.


W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Apostoł Narodów kieruje do nas mocne słowa: „Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą” (Rz 8,8). Często skupiamy się wyłącznie na tym, co doczesne, zostawiając sprawy duchowe „na później”. Bo przecież wieczność nie ucieknie. Życie według ciała to życie tym, co tu i teraz, bez żadnego eschatologicznego odniesienia. To, co duchowe, wydaje się nam abstrakcyjne, odległe i mające niewielki wpływ na naszą codzienność.


Ziemską historię Jezusa można by spiąć klamrą obejmującą czas od momentu Wcielenia do Wniebowstąpienia, czyli od pierwszego do ostatniego fizycznego Jego kontaktu z tym, co materialne. Wierzymy, że wstąpiwszy do nieba, siedzi po prawicy swojego Ojca, ale przyjdzie dzień, kiedy przyjdzie powtórnie na ziemię, jednak już „nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” (Hbr 9,28).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group