Nigdy nie jest za późno

Miłosierdzie Boże to miłość bardzo cierpliwa, wciąż przesuwająca granicę, poza którą nie ma już dla człowieka odwrotu. Miłosierdzie Boże to szansa, która nie może jednak być wykorzystana, jeśli nie zostanie poprzedzona stanięciem w prawdzie o sobie. Miłosierdzie Boże to po prostu Miłość, a ta nie może zostać narzucona wbrew woli, lecz musi zostać przez człowieka wybrana.

Taką właśnie miłość głosi św. Piotr w swojej mowie wygłoszonej po uzdrowieniu chromego. Najpierw bardzo skrupulatnie wylicza Izraelitom ich grzechy przeciw Jezusowi: „wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia (…)” (Dz 3,13-15). Potem jednak ogłasza im, że nie wszystko jeszcze stracone: „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone” (Dz 3,19).

Oczywiście, ani nawrócenie, ani podjęta przez człowieka pokuta nie powodują odpuszczenia grzechów, ale pozwalają otworzyć się na przyjęcie daru Miłosierdzia. Nawrócenie i pokuta nie mogą być podejmowane jako środek do „uzyskania” odpuszczenia grzechów, lecz jako wyraz nadziei na spotkanie ze Zmartwychwstałym, który „jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2,2).

Spotkanie z Tym, który pokonał śmierć, jest tak wielkim wydarzeniem, że uczniowie po prostu nie wierzą własnym oczom: „z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia” (Łk 24,41). Miłosierdzie Boże to bowiem miłość, której nie sposób porównać do jakiejkolwiek innej, bo żaden grzech, choćby Izraelitów odrzucających Mesjasza, nie jest na tyle wielki, by raz na zawsze zamknąć człowiekowi drogę do zbawienia. Nie dajmy się oszukać przez grzech, który nam podpowiada, że wszystko już stracone. Dobrą Nowiną przyniesioną przez Chrystusa Zwycięzcę jest bowiem zapewnienie: „Nigdy nie jest za późno!”.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group