Abym znów mógł widzieć!

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10,47). Ta modlitwa niewidomego żebraka Bartymeusza stała się dla chrześcijan Wschodu wzorem modlitwy nieustannej, czyli modlitwy wytrwałej, a zarazem niezwykle cierpliwej w swym uporczywym wołaniu. Modlitwa ta zawiera w sobie niezwykłe bogactwo. W jednym zdaniu ten niewidomy żebrak, którego wielu chciało uciszyć, któremu mówiono, by dał sobie już spokój z tym nachalnym wołaniem do Jezusa, wyraził istotę tego, kim jest Ten, który przechodzi obok: to Mesjasz, który przychodzi w imię Pańskie; to Bóg, który lituje się nad grzesznikiem.

Wytrwała modlitwa Bartymeusza została wysłuchana. Na pytanie Jezusa, w jaki sposób może mu pomóc, żebrak prosi o przywrócenie wzroku. W polskim tłumaczeniu czytamy: „Rabbuni, żebym przejrzał” (Mk 10,51). Bliższe oryginałowi greckiemu będzie jednak: „Rabbuni, abym znów mógł widzieć”. A zatem Bartymeusz kiedyś widział. Nie wiemy, w jaki sposób stracił wzrok. Wiemy jednak, że chce znów widzieć. Pragnie porzucić siedzenie przy drodze, by pójść tą drogą za Jezusem. Chce wstać z kolan i nie żebrać, będąc zdanym na łaskę ludzi. Zdaje się na łaskę Boga.

Bartymeusz to patron tych, którzy w Chrystusie widzą swojego Pana, jedynego, który może przywrócić człowiekowi duchowe siły i go zbawić. Tacy ludzie w modlitwie do Boga szukają siły, by stawiać czoła światu i cierpieniom związanym z ziemskim życiem. Bartymeusz to także wzór dla każdego chrześcijanina, że pierwszym celem modlitwy nie jest spełnianie życzeń.

Niekiedy obrażamy się na Boga, ponieważ nie spełnił prośby, z jaką się do Niego zwróciliśmy. Modlitwa ma człowieka wyrywać z duchowej ślepoty i sprawić, że pójdzie za Jezusem, że zaufa Mu, powierzając Mu całe swoje życie. Modlitwa Bartymeusza to nie modlitwa prośby, ale prośba o zlitowanie się, czyli o wskazanie tego, o co naprawdę warto Boga prosić, bo przynosi korzyści nieprzemijające.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group