Ciało drogą do świętości

Często można spotkać się z opinią, że według chrześcijaństwa ciało jest czymś złym: dusza musi uwolnić się z tego więzienia i walczyć z tym, co cielesne. A przecież Boże Narodzenie to uroczystość, w której świętujemy Wcielenie Chrystusa i Jego przyjście na świat – Bóg stał się człowiekiem i przyjął ludzkie ciało! W ten sposób udowodnił nam, że nasze ciało nie jest przeszkodą w drodze do świętości, ale to ono jest właśnie tą drogą!

Codzienne zmaganie się z tym, co w nas przemijalne, co nie pozwala nam oderwać się od ziemi, to nasze zadanie. Jest to jednak zmaganie niepolegające na zwalczaniu, lecz na uświęcaniu tego, co cielesne. Będziemy bowiem zbawieni razem z naszym ciałem, ponieważ… jesteśmy ciałem!

W tym roku na Placu św. Piotra stanęła bożonarodzeniowa szopka w całości wykonana z piasku. Ta piękna rzeźba rozpłynęłaby się jednak przy pierwszej ulewie, których o tej porze roku w Rzymie nie brakuje, gdyby nie dach, który ją chroni. To piękny obraz tego, co wydarzyło się w momencie Wcielenia Syna Bożego.

Nieograniczony Bóg stał się człowiekiem, by wynieść nas do wiecznej chwały razem z naszą cielesnością, która sama w sobie jest krucha i przemijalna, ale powołana jest do przemiany w niezniszczalną podczas zmartwychwstania na końcu czasów. Ofiara Chrystusa, dzięki której odkupił nas z naszych grzechów, rozpoczęła się już w momencie wypowiedzenia przez Maryję „tak”: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało” (Hbr 10,5).

To już wtedy Chrystus rozpoczyna swoje zbawcze dzieło. Dlatego porusza się Jan Chrzciciel w łonie swej matki, kiedy Maryja odwiedza Elżbietę. Od Matki naszego Zbawiciela możemy uczyć się tego, w jaki sposób głosić Ewangelię: przyjmując Słowo, które chce stać się ciałem, chce posługiwać się naszą ograniczonością, by Dobra Nowina przekraczała kolejne granice – szczególnie granice serc zamkniętych na Boga.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group