Ciało drogą do świętości

Często można spotkać się z opinią, że według chrześcijaństwa ciało jest czymś złym: dusza musi uwolnić się z tego więzienia i walczyć z tym, co cielesne. A przecież Boże Narodzenie to uroczystość, w której świętujemy Wcielenie Chrystusa i Jego przyjście na świat – Bóg stał się człowiekiem i przyjął ludzkie ciało! W ten sposób udowodnił nam, że nasze ciało nie jest przeszkodą w drodze do świętości, ale to ono jest właśnie tą drogą!

Codzienne zmaganie się z tym, co w nas przemijalne, co nie pozwala nam oderwać się od ziemi, to nasze zadanie. Jest to jednak zmaganie niepolegające na zwalczaniu, lecz na uświęcaniu tego, co cielesne. Będziemy bowiem zbawieni razem z naszym ciałem, ponieważ… jesteśmy ciałem!

W tym roku na Placu św. Piotra stanęła bożonarodzeniowa szopka w całości wykonana z piasku. Ta piękna rzeźba rozpłynęłaby się jednak przy pierwszej ulewie, których o tej porze roku w Rzymie nie brakuje, gdyby nie dach, który ją chroni. To piękny obraz tego, co wydarzyło się w momencie Wcielenia Syna Bożego.

Nieograniczony Bóg stał się człowiekiem, by wynieść nas do wiecznej chwały razem z naszą cielesnością, która sama w sobie jest krucha i przemijalna, ale powołana jest do przemiany w niezniszczalną podczas zmartwychwstania na końcu czasów. Ofiara Chrystusa, dzięki której odkupił nas z naszych grzechów, rozpoczęła się już w momencie wypowiedzenia przez Maryję „tak”: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało” (Hbr 10,5).

To już wtedy Chrystus rozpoczyna swoje zbawcze dzieło. Dlatego porusza się Jan Chrzciciel w łonie swej matki, kiedy Maryja odwiedza Elżbietę. Od Matki naszego Zbawiciela możemy uczyć się tego, w jaki sposób głosić Ewangelię: przyjmując Słowo, które chce stać się ciałem, chce posługiwać się naszą ograniczonością, by Dobra Nowina przekraczała kolejne granice – szczególnie granice serc zamkniętych na Boga.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group