Słowo wcielone w codzienność

Musieli zadawać sobie pytania o przyszłość małego Jezusa. Musieli zastanawiać się, czego dokona to Dziecię, skoro sam Bóg jest Jego Ojcem. Maryja i Józef – ci, którzy mieli szczęście uczestniczyć bezpośrednio w tajemnicy Wcielonego Słowa. Jednakże ich szczęście nie oznaczało beztroski. Poród w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, emigracja do Egiptu, a przede wszystkim szara codzienność towarzyszenia wzrastającemu „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” Jezusowi (por. Łk 2,52).

Święta Rodzina to obraz Kościoła, któremu powierzone zostało Słowo – nie po to tylko, by jedynie kontemplować Jego głębię, ale także po to, by wraz z Nim odkrywać Bożą wolę. Maryja i Józef to ludzie, którzy odpowiedzieli pozytywnie na Boże powołanie – Maryja poprzez swoje „fiat”, Józef przez zgodę wyrażoną w przyjęciu do swojego domu brzemiennej za sprawą Ducha Świętego Małżonki. Nie bez wątpliwości i nie bez bólu, lecz rozeznając wolę Boga w Jego obecności i w świetle mesjańskich zapowiedzi – w ten właśnie sposób Maryja i Józef otwierają swoje serce na udział w tajemnicy zbawienia.

Nie otrzymali zapewnienia, że wszystko będzie dobrze. Otrzymali coś więcej, a raczej Kogoś więcej – Emmanuela, czyli „Boga z nami”. Poszli w ciemno za Światłem, odnawiając każdego dnia na nowo swoją fundamentalną zgodę na Boże prowadzenie. W momencie Wcielenia zaczęła się wspólna dla Jezusa, Maryi i Józefa droga na Kalwarię. I choć Józef nie dotrwał kulminacji zbawczych wydarzeń w paschalnej Ofierze Chrystusa, to był świadkiem tego, że „Bóg z nami” oznacza rzeczywiście stałą obecność Boga w każdej chwili naszego życia.

Święta Rodzina to obraz Kościoła, który pozwala Słowu prowadzić się poprzez drogi świata ku zbawieniu. To obraz wspólnoty, która czasem gubi Słowo, lecz na powrót Je znajduje, która jest na swej drodze doświadczana, nie poddaje się jednak, lecz chowa „wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu” (Łk 2,51).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group