Żadnych granic

Nie wiemy, ilu ich dokładnie było. Nie znamy też ich dokładnego pochodzenia. Nie wiemy, jakie nosili imiona. Nie potrafimy określić czasu ich przybycia do Świętej Rodziny. Trzej Królowie, którzy nie byli królami. Trzej Magowie, którzy nie byli czarodziejami. Trzej Mędrcy, których wcale nie musiało być trzech. Poganie, którzy przybyli, by oddać cześć Dziecięciu. Wiele niewiadomych, ale jedno przesłanie: zbawienie jest obietnicą, którą Bóg złożył całej ludzkości – bez żadnych wyjątków. W tych tajemniczych postaciach, które przybyły do Betlejem pokłonić się Jezusowi, Kościół widzi przede wszystkim siebie jako świadka uniwersalności zbawienia i narzędzie, przez które Bóg objawia każdemu człowiekowi swoją zbawczą wolę.

Niekiedy bardzo łatwo przychodzi nam wykluczanie innych ludzi ze zbawczego planu Boga. Chcielibyśmy wyznaczyć widoczne granice działania Ducha Świętego: tutaj działa, a tu już nie. I choć możemy określić konkretne momenty, co do których mamy pewność, że wtedy Pan jest obecny i działa, to nie możemy jednak stwierdzić, że poza nimi łaska Boża zawiesiła swoje oddziaływanie na ludzkie serce. Św. Paweł pisze do Efezjan, że „poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię” (Ef 3,6).

Słowa te świadczą o tym, że Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa posiada dwa wymiary: widzialny, w którym można określić czyjąś przynależność do wspólnoty wierzących, oraz niewidzialny, który obejmuje wszystkich ludzi na podstawie udziału w tej samej ludzkiej naturze przyjętej i odkupionej przez Jezusa. Inaczej mówiąc, każdy człowiek, bez względu na kolor skóry, język czy religijne przekonania, jest poprzez samo bycie człowiekiem złączony z Chrystusem – a jeśli z Chrystusem, to i z Kościołem, którego On jest Głową. Trzej Mędrcy ze Wschodu to obraz ludzkiego serca, które szczerze szuka Boga, które szuka Nadziei, które pragnie Zbawienia. Jest to serce, które klęka przed tajemnicą Wcielonej Prawdy.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group