Zanurzeni w Chrystusie

Jezus stojący w wodach Jordanu i przyjmujący chrzest z rąk Jana, a do tego zstępujący pod postacią gołębicy Duch Święty i dobiegający z nieba głos Ojca, to wymowny znak, który wskazuje jedyną drogę do życia wiecznego – wiedzie ona poprzez zanurzenie w paschalnej tajemnicy Syna Bożego.

Chrzest, którego udzielał Jan w Jordanie, różni się od tego, który przyjmują chrześcijanie. Chrzest Janowy był z jednej strony chrztem nawrócenia, czyli obmyciem, które wyznaczało symboliczny moment zmiany życia z grzesznego na życie według przykazań, z drugiej strony był to chrzest zapowiadający nadchodzącego Mesjasza, który „chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16). I oto rzeczywiście pośród tłumu pojawia się Ten, którego przyjście Chrzciciel zapowiadał. Pozwala się obmyć w wodach Jordanu, jednak nie dlatego, że chce się nawrócić, lecz po to, by wskazać nową Drogę, którą jest On sam, by udowodnić, że to On jest Prawdą, na którą od setek lat czeka lud, by powiedzieć, że to On jest Życiem.

Odtąd woda nie tyle jest symbolem śmierci i zagłady, jak wody potopu czy wody Morza Czerwonego, w których zginęło egipskie wojsko, ile odrodzenia i zbawienia. Jezus wodę przemienia w wino, po wodzie chodzi, w wodzie topi demony, uczniom pozwala wyciągnąć z wody sieci pełne ryb. Wreszcie z Jego przebitego na krzyżu serca wypływają krew i woda, dając początek sakramentom Kościoła, z których to właśnie chrzest jest tym pierwszym i fundamentalnym sakramentem włączającym człowieka w życie samego Chrystusa.

Pytanie o to, co znaczy żyć według chrztu, jest pytaniem o to, co znaczy naśladować Chrystusa. Św. Paweł wskazuje, że chrzest to wezwanie, „abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2,12-13).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group