Być jak święty Paweł

Przypada dzisiaj wyjątkowy dzień do podzielenia się rozważaniem Słowa. Święto nawrócenia św. Pawła – święto patronalne Bractwa Świętego Pawła, pod którego banderą funkcjonuje ten portal. Nie mam zamiaru wytyczać szlaków członkom Bractwa, ale nie sposób nie zwrócić szczególnej uwagi na nakaz misyjny zawarty w dzisiejszym fragmencie Ewangelii.

Św. Paweł w swoim życiu wspomniany nakaz misyjny wypełnił z wielką gorliwością. Wezwanie do tego, aby głosić Ewangelię, jest aktualne dziś oraz skierowane do każdego z nas. Ewangelia jest żywym Słowem, dlatego potrzeba, aby jej głoszenie było potwierdzone naszym życiem.

Św. Paweł mógł powołać się na mocny rodowód, który w społeczności żydowskiej dawał mu silną pozycję. Katolicyzm „wyssaliśmy z mlekiem matki” – znaczna większość z nas urodziła się w katolickich rodzinach i przyjęła wszystkie sakramenty w kolejności i wieku wyznaczonym przez polskie zwyczaje.

Tymczasem nie opuszcza mnie wrażenie, że Bóg kieruje do nas te same słowa, którymi zwrócił się do Szawła: „Dlaczego mnie prześladujesz?”. Wydaje się, że znamy Boga, wzrastamy z Nim od najmłodszych lat, a mimo to raz po raz ranimy Jego Serce naszymi grzechami. Pewnie wiele z nich da się wytłumaczyć słabością kondycji ludzkiej. Nie sposób jednak nie wspomnieć na słowa jednej ze świętych, która po jednym z duchowych doświadczeń wyznała, że gdybyśmy znali okropność grzechu i miłość Boga, to wolelibyśmy umrzeć, niż obrazić Boga choćby najmniejszym grzechem.

Ciągle trzeba nam zgłębiać Boże prawdy, a świetnym przewodnikiem w tym zadaniu jest dla nas dzisiejszy Patron. Pisma Pawłowe stają się dla nas niezgłębionym źródłem poznawania głębi Bożej. Pierwsze kroki możemy postawić już dzisiaj, dzięki wskazówkom, które św. Łukasz, towarzysz Apostoła, zawarł w przytaczanych w I czytaniu Dziejach Apostolskich. Trzeba nam dzisiaj za nim zapytać: „Co mam czynić, Panie?”.

Wierzę, że odpowiedź będzie taka sama: „Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów”. Jezus jest tym, który chrzci „ogniem i Duchem Świętym”. Jasne, że sakrament chrztu zachowuje swoją moc, ale potrzebujemy każdego dnia, aby Jezus oczyszczał nas z naszych nieprawości i uzdalniał do tego, aby iść Jego śladami.

Bóg naszych ojców wybiera dzisiaj każdego z nas na nowo, abyśmy Go poznawali, a to, co poznamy, poszli opowiedzieć ludziom, do których zostaliśmy – i jeszcze zostaniemy – posłani. Każdy z nas ma być apostołem narodów. „Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. (…) Dlaczego teraz zwlekasz?”.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group