Oczy utkwione w Słowie

W naszej postawie wobec Bożego Słowa często brakuje słuchania z należytą uwagą i szacunkiem. Zazwyczaj Słowo przelatuje obok nas, czasem nawet wlatuje jednym uchem, a wypada drugim, lecz nie trafia do serca. Aby stało się inaczej, potrzeba naszej wiary w to, że rzeczywiście ma ono moc, bo zostało wypowiedziane przez samego Boga i – co więcej – stało się Ciałem.

Dzisiejsza liturgia słowa wskazuje nam, jaką należy przyjąć postawę, żeby spotkanie z Bożym Słowem, szczególnie wtedy, gdy uczestniczymy w liturgii, było owocne. „(…) uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa” (Ne 8,3). Po pierwsze, trzeba słuchać. Skupić całą swoją uwagę, wyeliminować rozproszenia, nie zajmować się niczym innym, lecz oddać całego siebie i chłonąć to, co się słyszy.

Dla chrześcijanina Słowo to jednak nie tylko litery, choć natchnione, ale przede wszystkim Jezus, w którym „(…) spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście” (Łk 4,21). Cenna jest zatem wskazówka, którą otrzymujemy od Ewangelisty Łukasza: „(…) oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione” (Łk 4,20). Zatem spotkanie ze Słowem oznacza najpierw słuchanie tegoż Słowa, a potem oglądanie w Chrystusie dowodu na to, że jest ono żywe i skuteczne – jest obietnicą, która ma pokrycie.

Nie wystarczy jednak jedynie słuchać Słowa i starać się je zrozumieć, ale potrzebna jest także postawa gotowości życia według niego: „Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu (…); a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen! Amen!” (Ne 8,5.6). Choć jesteśmy świadomi własnych grzechów (Ne 8,9: „Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa”), to wiemy, że życie według Słowa jest dziełem Bożej łaski w nas. Słowo jest zaproszeniem do współpracy z Bogiem, który chce nas zbawić. Słowo jest obietnicą. Czy ufam temu Słowu?


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group