Cierpliwości...

Pamiętam moment swoich obłóczyn. Jest to obrzęd, w czasie którego klerycy rozpoczynający trzeci rok formacji seminaryjnej – mówię tu o seminariach diecezjalnych, bo w zakonach są różne zwyczaje – otrzymują sutannę i koloratkę, widzialny znak przynależności do Chrystusa. Jest to dosyć mocne przeżycie. Do tej pory bowiem wkładaliśmy na siebie zwykłe ubrania, łatwo było wmieszać się w tłum. Od dnia obłóczyn oficjalnym strojem stał się dla nas strój kapłański.

Ceremonii towarzyszyły wzruszenia, życzenia i pamiątkowe zdjęcia. W naszym seminarium jest zwyczaj, że w „oktawie” obłóczyn koledzy z IV roku organizują tzw. kawę obłóczynową – polega to na tym, że wspólnie ze wszystkimi klerykami i wychowawcami zasiadamy do stołu, częstując się ciastem, ale także bierzemy udział w grach, zabawach i skeczach. Na zakończenie kawy obłóczynowej koledzy z IV roku wręczyli każdemu z nas pamiątkową ramkę ze zdjęciem z tamtego dnia. Jeden z przełożonych na zakończenie zabawy powiedział, żebyśmy dobrze zapamiętali ten dzień, bo gdy przyjdą trudności, będziemy mogli wrócić do niego myślami i czerpać z tej radości siłę do ich przezwyciężenia. Nie będę ukrywał, były chwile, że z tej rady korzystałem.

Do takiego „powrotu do przeszłości” zaprasza nas dzisiaj autor Listu do Hebrajczyków. Wzywa nas do tego, byśmy w swojej pamięci wrócili do momentów zaraz po naszym nawróceniu, po doświadczeniu Bożej miłości. Pamiętam te pierwsze miesiące zaraz po tym, jak po raz pierwszy w życiu doświadczyłem, że Jezus żyje, kiedy spotkałem Go jako prawdziwą Osobę. Praktycznie rzecz biorąc, mogłem wszystko – nic nie było trudne ani straszne. Wydawało się, że nie ma rzeczy niemożliwych, a jeśli już zdarzyła się jakaś trudność, to wręcz dziękowałem Bogu w tej sytuacji, bo wiedziałem, że za chwilę i tak przez to razem przebrniemy.

Potem, naturalnie, emocje opadły, przestały być tak intensywne, przyszły pierwsze próby trwania i wiary „pomimo”. Oprócz tego, że dzisiejsze I czytanie wzywa nas do powrotu w pamięci do pierwszych doświadczeń Bożej obecności, wzywa nas także do cierpliwej wytrwałości. Bardzo łatwo jest być cierpliwym i wytrwałym, gdy wiadomo, na co się czeka. O wiele trudniej jest, gdy cel nie wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Taki moment wytrwałości jest jednak dla nas bardzo potrzebny, ponieważ to wtedy będzie kształtował się w nas hart ducha, to wtedy będzie budowała się nasza wiara – gdy nie będzie ona już tylko reakcją na dane zdarzenie, ale gdy stanie się naszą decyzją. „Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy”.

To jest dokładnie tak, jak z opisywanym w Ewangelii procesem wzrostu ziarna. Ono potrzebuje czasu do tego, by móc się rozwinąć. Od ziarna do owocu często jest daleka droga – by pozwolić mu wzrosnąć potrzeba wiele cierpliwości. Ba, potrzeba nawet wiele wysiłku, który z początku – jeśliby patrzeć tylko na ten fragment wzrostu ziarna – nie wydaje owoców, bo glebę trzeba nawozić, nasłonecznić, podlać, a zanim zobaczymy pierwszy pęd, mogłoby się wydawać, że wszystko idzie tylko w piach.

Ostatnio jestem niecierpliwy. Chciałbym widzieć efekty mojego wysiłku od razu. Chciałbym już przejść od „inwestowania w glebę” do zbierania owoców. Dziś jednak Słowo daje mi mocną pociechę i nadzieję, wszak „jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila, i przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się”.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group