Nie głoszę siebie

Gdy prawda zawarta w Słowie Bożym zmienia nasze życie w sposób radykalny, chcielibyśmy się tym jak najszybciej podzielić z innymi. I zazwyczaj najpierw dzielimy się tym z tymi, którzy są nam najbliżsi. Często okazuje się wówczas, że najtrudniej jest świadczyć o własnym nawróceniu, czyli zmianie w sposobie życia, wobec tych, którzy znają nas najlepiej.

Dobrze wiedział to Jezus, dlatego uprzedza myśli swoich ziomków zgromadzonych w synagodze: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; (…) Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie” (Łk 4,23.24). Uprzedzenia wobec drugiego człowieka zamykają serce – zarówno tego, kto głosi Słowo („Po co mam to robić, skoro wiem, że jego to w ogóle nie interesuje?”), jak i tego, komu jest Ono głoszone („Przecież znam go! Co on mi teraz będzie tu opowiadał?!”).

Z jednej strony dzisiejsza liturgia słowa napomina nas, byśmy mieli zawsze serce otwarte na Słowo, które przychodzi do nas przez drugiego człowieka. Z drugiej strony daje nam również zapewnienie, że nasze grzechy i słabości nie odbierają nam prawa do głoszenia Słowa. Nie głosimy bowiem siebie, ale Tego, który przychodzi, żeby człowieka zbawić.

Nie głosimy też Słowa po to, żeby nas chwalono, dlatego nie możemy zrażać się niepowodzeniami, lecz mamy modlić się o taką cierpliwość i pokorę w głoszeniu Ewangelii, jaką miał Jezus: „On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się” (Łk 4,30). Przecież to o Nim pisze św. Paweł: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. (…) nie szuka poklasku, nie unosi się pychą” (1 Kor 13,4). Głoszenie Słowa musi nas boleć, ponieważ – kierując się inną logiką niż świat – budzi Ono jego sprzeciw. Odwagi, nie jesteśmy jednak sami: „Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać” (Jr 1,19).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group