Obietnice Jezusa

Słuchając wygłoszonych przez Jezusa obietnic błogosławieństw, można odnieść wrażenie, że słowa Zbawiciela, choć piękne w swej prostocie, są jednak mało atrakcyjne, bo odnoszą się do dość odległej rzeczywistości Królestwa Niebieskiego, w którym znajdą wypełnienie. Późniejsze zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią sprawiło jednak, że możemy zakosztować ich wypełnienia już teraz – dzięki Słowu Bożemu i sakramentom.

Jeśli jednak trudno nam uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, to przypomnijmy sobie przestrogę św. Pawła: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara (…) Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania” (1 Kor 15,17.19). Zmartwychwstanie zmienia perspektywę i dodaje mocy obietnicom zawartym w błogosławieństwach, gdyż nie są one już obietnicami bez pokrycia.

Wybranie drogi wiary w Zmartwychwstałego wiąże się z pewnym wyobcowaniem. Wybór Chrystusa jest rezygnacją z życia według logiki tego świata, w której górą jest ten, kto jest silniejszy. Droga pokory, którą proponuje nam Jezus w Kazaniu na Górze, prowadzi nas do uznania w sobie pewnych braków. Każde z błogosławieństw, odwołując się do rzeczywistości niedoskonałej, zawiera w sobie jednocześnie obietnicę wypełnienia tego, co w nas puste.

Jeśli czuję się odrzucony czy nawet wyśmiany przez świat z powodu pójścia za Jezusem, to... dobrze. Świat nigdy bowiem nie zaakceptuje logiki Ewangelii, która go przekracza, pokazując, jak bardzo jest skończony i marny. Pragnienie akceptacji ze strony innych nie może przesłonić nam tego, co naprawdę jest wartościowe, bo jest wieczne. To, że nie jestem „na czasie”, nie czyni mnie gorszym w moich własnych oczach, jeśli pamiętam o słowach Jezusa: „(…) wielka jest wasza nagroda w niebie” (Łk 6,23). Ale czy jestem błogosławiony tylko dlatego, że czegoś mi brakuje? Nie o braki tu chodzi, lecz o świadomość, że w nich właśnie widzę miejsce dla mojego Pana, który jest moją nadzieją (zob. Jr 17,7).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2019 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group