Postny posiłek

Wielki Post rozpoczął się mocnym wezwaniem z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,12-13). Wiele czynimy postanowień w związku z rozpoczęciem Wielkiego Postu, ale istnieje zagrożenie, o którym należy wspomnieć: cały nasz wysiłek może być jedynie pustym znakiem, jeśli nie dotknie głębi naszego serca.

Jeśli modlitwę traktuję tylko jako wyciszenie, a nie wpływa ona na pogłębienie mojej relacji z Panem, to jest samouwielbieniem. Jeśli post kojarzy mi się tylko z burczeniem w brzuchu, a nie popycha mnie do pomocy tym, dla których pusty żołądek jest codziennością, to jest dietą. Jeśli jałmużna jest dla mnie tylko spełnieniem obowiązku wobec biednych, a nie sprawia, że staję się hojny w poświęcaniu czasu na spotkanie z drugim człowiekiem, to jest tylko sposobem na polepszenie samopoczucia.

W Wielkim Poście mamy zmierzyć się z naszymi pokusami. Przypatrując się Jezusowi kuszonemu na pustyni, mamy uwierzyć, że możliwe jest ich przezwyciężenie. Na każdą z pokus Jezus odpowiada Szatanowi, przytaczając Słowo Boże i wzywając w ten sposób swojego Ojca na pomoc. Słowo może stać się dla mnie tarczą i obroną przeciwko Złemu, jeśli tylko będę je poznawać, kochać, żyć według niego i je głosić. Jest to słowo Ojca, który nie pozwoli swojemu dziecku zginąć.

Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa: „Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie” (Pwt 26,7). Św. Paweł dodaje: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9). Głównym postnym posiłkiem ma być dla nas Słowo, które dał nam Bóg. Mamy najpierw je „przeżuć”, zasmakować w nim i posilać się nim. Potem wprowadzać je w życie, aż sami staniemy się dla innych żywą Ewangelią.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group