Lekarstwo na grzech

Liturgia Słowa konfrontuje nas dzisiaj ze sceną, w której Zmartwychwstały Jezus ponownie powołuje Szymona Piotra. Apostoł potrzebuje uleczenia ran, które sam zadał swojemu sercu, zapierając się Mistrza. Chrystus krok po kroku opatruje zszarganą duszę ucznia, ukazując mu moc Bożego Miłosierdzia, któremu nikt ani nic nie jest w stanie postawić granic.

Odpowiedzią na trzykrotne zaparcie się Piotra w obliczu zbliżającej się męki krzyżowej jest potrójne pytanie Zbawiciela: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21,16). Piotr jest świadomy, jak bardzo zawiódł w momencie próby, więc z każdym pytaniem Jezusa coraz bardziej uświadamia sobie, do czego nawiązuje Pan. Chrystus nie zostawia grzechu ucznia w przeszłości, nie mówi: „Nic się nie stało”, lecz pragnie uleczyć rany spowodowane przez grzech. Dlatego też na każdą kolejną pozytywną odpowiedź Piotra, że ten kocha swojego Mistrza, odpowiada słowami powołania, które są zarazem słowami przekazania władzy pasterskiej: „Paś owce moje” (J 21,16).

Bóg jest konsekwentny w swojej logice i wobec grzesznego człowieka okazuje swoje Miłosierdzie, choć mógłby, dokonując selekcji, odrzucić tych, którzy w oczach świata zawiedli i nie zasługują na drugą szansę. Bóg jest jednak wobec naszego świata transcendentny, czyli wykracza poza ramy naszego poznania i naszej logiki. Zbawienie, które oferuje każdemu człowiekowi, jest nowym życiem w świecie bez granic wyznaczanych przez śmierć i grzech.

Ten sam Piotr, który zaparł się Jezusa, bo bał się o swoje życie, staje się później głosicielem, który nie cofa się przed żadną przeszkodą: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża” (Dz 5,29.30). Piotr wie, że trzeba bardziej słuchać Boga, który jest miłosierny i ulecza ludzkie serca, uzdalniając je do wielkich rzeczy, Boga, który w Jezusie skreślonym przez świat pokonuje grzech i śmierć, niż ludzi, którzy bezlitośnie pozbawiają szansy na powstanie z upadku. Pozwólmy, by Pan przekonał nas o swoim przebaczeniu.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group