Nie jesteśmy jedynymi owcami Pasterza

Chociaż w tym, że jednych darzymy większą, a innych mniejszą sympatią, nie ma nic złego, to prawdziwy problem zaczyna się wówczas, gdy siebie uważamy za owce Dobrego Pasterza, innych natomiast, którzy są daleko od Boga i Kościoła, traktujemy jak baranów, którzy nic nie rozumieją. Chrystus uczy nas jednak, że za każdego człowieka oddał swoje życie i każdego chce przyprowadzić do swojej owczarni.

Bycie owcą Dobrego Pasterza jest nie lada wyzwaniem, bo to nie tylko leżenie na zielonych pastwiskach Słowa Bożego i przeżuwanie smacznej trawki sakramentów świętych, ale przede wszystkim wytrwałe poddanie się prowadzeniu przez Jezusa, który uczy, czym jest prawdziwa miłość. Owca, która przylgnęła do Pasterza nie boi się już więcej o własną skórę, lecz martwi się tymi owcami, które opuściły stado.

Chrześcijanin to nie tylko ten, który jest potulną owcą, lecz także ten, który naśladuje Dobrego Pasterza w Jego trosce o jedność owczarni i przyprowadzenie do niej zagubionych na ścieżkach świata. Głęboko przeżywana wiara i prawdziwie żywa relacja z Chrystusem uzdalnia chrześcijan do tego, by wychylili nos poza swoją zagrodę i odważnie ruszyli na spotkanie ze światem, który jest pełen niebezpieczeństw. Odwaga ta ma swoje zakorzenienie w słowach Jezusa, który zapewnia: „Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich” (J 10,28-29).

Nie jesteśmy jedynymi owcami Dobrego Pasterza, dlatego nigdy nie wolno nam spocząć i cieszyć się tym, co mamy, skoro tak wiele owiec żyje bez Chrystusa i biega samopas, ciesząc się chwilą obecną, lecz narażając się na utratę życia wiecznego. Choć świat może uważać nas za baranów, którzy oddali się w niewolę religii, to my, świadomi, że dopiero relacja z Chrystusem daje prawdziwą wolność, mamy zrobić wszystko, by „Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju” (Dz 13,49).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group