Wdepnął do nieba

Ziemską historię Jezusa można by spiąć klamrą obejmującą czas od momentu Wcielenia do Wniebowstąpienia, czyli od pierwszego do ostatniego fizycznego Jego kontaktu z tym, co materialne. Wierzymy, że wstąpiwszy do nieba, siedzi po prawicy swojego Ojca, ale przyjdzie dzień, kiedy przyjdzie powtórnie na ziemię, jednak już „nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” (Hbr 9,28).

Wniebowstąpienie to nie koniec historii Mistrza z Nazaretu, lecz początek innego rodzaju Jego obecności na ziemi. Jest to obecność Obietnicy: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (…)” (Dz 1,8). Tą Obietnicą jest Duch Święty. Być świadkiem Chrystusa to opowiadać o Jego Zmartwychwstaniu i trzymać się „niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10,23).

Chrześcijanin ma być człowiekiem nadziei, czyli oczekującym na wypełnienie Obietnicy, która tak naprawdę już zaczęła się wypełniać. Bo choć Chrystusa nie ma na świecie w taki sposób, w jaki przebywał na niej dwa tysiące lat temu, to jest On obecny i działa przez Ducha Świętego. Tam, gdzie jest Duch, tam już wypełnia się Obietnica. Sakramenty, Pismo Święte, lud ochrzczony i zgromadzony w imię Chrystusa – to właśnie w tych znakach wydarzenie Jezusa nadal trwa, zapowiadając, że „wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11).

Wiara w Chrystusa nie miałaby sensu, gdyby nie była wiarą w Jego powtórne przyjście dla zbawienia tych, którzy Go wybrali. Jezus nie był jedynie prorokiem, który swoimi naukami trochę „namieszał”, potem został przez Boga wzięty do nieba, a my do dziś wspominamy, jak wielki i mądry był to człowiek. Chrystus przyszedł na ziemię jako Bóg-Człowiek, złożył Obietnicę zbawienia, a teraz „wdepnął” na chwilę do nieba, lecz wróci do nas naprawdę już niedługo.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group