Jedność

Chrześcijaństwo to religia, w której Bóg jest Miłością w Trzech Osobach: Miłością Stwarzającą, Miłością Wcieloną i Miłością Uświęcającą. O Bogu Biblii można mówić na wiele sposobów, można różnie Go nazywać, można opisywać Go wielorako, ale dopiero nazwanie Go Miłością dotyka najgłębszej Jego Tajemnicy. To Miłość jest drogą do choćby cząstkowego zrozumienia, czym jest Trójca, która zbawia przez Jezusa Chrystusa, z Bogiem Ojcem i w jedności Ducha Świętego. Jeśli więc chrześcijaństwo jest religią, w której wyznaje się Boga-Miłość objawiającego się jako Bóg-Człowiek, to największym darem i zarazem największym zadaniem dla wierzących jest jedność.

Tym, który jednoczy chrześcijan, pomimo wielu dzielących ich różnic, jest Chrystus. Prawdziwa jedność możliwa jest tylko w Nim i z Nim. On tej jedności udziela swojemu Kościołowi w sposób sakramentalny, kiedy wszystkich łączy poprzez jeden chrzest, jeden Chleb i jeden Kielich. Jednak poza wymiarem sakramentalnym jedność udzielona poprzez łaskę jako dar staje się również dla wspólnoty wierzących zadaniem, gdy muszą zmierzyć się z tym, co ich dzieli. Podziały te widać nie tylko w wymiarze kulturowym, społecznym, geograficznym czy politycznym. Największy rozłam wśród chrześcijan dokonuje się bowiem tam, gdzie pojawia się grzech.

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13). Odpowiedzią na grzech jest Słowo Boże objawiające prawdę o Bogu i o człowieku, o grzechu i o Bożej odpowiedzi na grzech w Jezusie Chrystusie. Jeśli walczy się o miłość wśród ludzi tylko po to, by wszystkim żyło się lepiej tu i teraz, to nie mówimy o prawdziwej miłości. Ta bowiem możliwa jest jedynie między tymi, którzy patrzą na wspólny cel, jakim jest zbawienie: ”(…) uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5,2). Prawdziwa miłość zakorzeniona jest w wieczności. Dlatego prawdziwą jedność mogą zbudować tylko ci, którzy uwierzyli i zaufali Miłości Boga.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group