W drodze powrotnej do Boga

„Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni” (Łk 17,12-14). Wśród dziesięciu uzdrowionych z trądu był jeden obcokrajowiec, Samarytanin. Ci uważani byli przez Żydów, i z wzajemnością, za wrogów. Czymś, co jednak połączyło tych dziesięciu, była choroba. Dla niej nie ma różnic etnicznych, podziałów społecznych czy religijnych. Choroba wszystkich traktuje na równi.

Jezus, do którego przyprowadziło ich cierpienie, każe im iść i pokazać się kapłanom. Uzdrowienie wymaga bowiem przebycia pewnej drogi. Każde uzdrowienie, którego dokonuje Bóg, prowadzi przede wszystkim do uzdrowienia duszy poprzez nawrócenie. Jednakże jeden z nich, Samarytanin, widząc, że został uzdrowiony, zawraca i przychodzi do Jezusa po raz drugi – tym razem już jako oczyszczony. Nie ma on „swoich” kapłanów, nie ma „swojego” oficjalnego kultu. Nie ma świątyni, do której mógłby pójść, ponieważ jego świątynia, na górze Garizim, została zniszczona przez Hebrajczyków. Wraca jednak do prawdziwej Świątyni Boga, przez którą został uzdrowiony. Wiara pozwoliła mu dostrzec w Jezusie Boga Żywego i Uzdrawiającego.

Wraca także i Syryjczyk Naaman, bohater dzisiejszego pierwszego czytania, wraca do proroka Elizeusza, którym Bóg posłużył się, uzdrawiając go. Wraca, żeby wychwalić Boga, którego odnalazł dzięki uzdrawiającemu działaniu łaski: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem” (2 Krl 5,15). I my, uzdrawiani przez sakramentalne działanie Kościoła, bądźmy ciągle w drodze powrotnej do Boga. Każdego dnia zawracajmy z dróg, które wybraliśmy sobie sami, by znów znaleźć się przy Tym, o którym św. Paweł pisze do Tymoteusza: „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych” (2 Tm 2,8).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group