Bóg moją siłą

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). To słowa dobrze nam znane, słyszymy je podczas każdej Eucharystii tuż przed przyjęciem Ciała Pańskiego. Dlaczego akurat w tym momencie Mszy Świętej mają one dotrzeć do naszych uszu i wybrzmieć w naszych sercach? Ponieważ Komunia Święta jest spotkaniem polegającym na fizycznym zjednoczeniu człowieka z Chrystusem. Jest to jednak spotkanie, w którym mam sobie uświadomić, kim ja jestem oraz kim jest Ten, który karmi mnie swoim Ciałem, i po co to robi.

Słowa Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii „ustawiają” nas w stosunku do Chrystusa. To On zwycięża grzech, nie ja. To On ma działać przeze mnie swoją mocą, nie ja. To On ma być zawsze na pierwszym planie, nie ja. Wszystko, co robię, oraz to, jak żyję, ma wskazywać innym na Niego: „(…) przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi” (J 1,31). Inicjatywa zbawcza należy do Chrystusa – nigdy sam siebie nie zbawię, sam sobie życia wiecznego nie wywalczę, lecz zbawienie zawsze będzie dla mnie darem darmo danym, łaską, którą otrzymuję od kochającego mnie Boga.

Jednak w wierze nie chodzi o bierne poddanie się Bożemu działaniu, lecz o spotkanie, w którym poddam Bogu wszystkie moje działania, by to On prawdziwie działał przeze mnie. On nie ma być jedynie kimś, kto zatwierdza to, co mi się udało, a odcina się od tego, co mi nie wyszło. On ma być Tym, który „stał się moją siłą” (Iz 49,5b). Bóg „mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela” (Iz 49,5a), ale zawsze będzie pragnął więcej, bo chce, aby Jego „zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49,6). Mam być dla innych Jego sakramentem – widzialnym znakiem i narzędziem łaski, która zmienia moje serce i czyni mnie podobnym do Niego.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group