Jednego ducha i jednej myśli

Wiemy, jak niekiedy trudno jest o zgodę i przebaczenie, szczególnie wtedy, gdy każda ze stron jest przekonana o swojej racji i o słuszności swoich argumentów, a brakuje podstawowej chęci do tego, żeby wysłuchać i przynajmniej spróbować zrozumieć drugiego. W tym kontekście, Paweł kieruje do Koryntian mocne słowa: „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1,10).

Słowa Apostoła zyskują na mocy, kiedy przyjrzymy się  tekstowi oryginalnemu. Tam w miejscu „rozłamów” pojawia się greckie „schísmata”. Skojarzenie jest oczywiste, prawda? Schizma. W historii Kościoła moglibyśmy wskazać różne wydarzenia uznawane za początki schizm będących wynikiem tego, że zabrakło „jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1,10). Nie chcę teraz omawiać tych smutnych dziejów naszej religii, ale pragnę wskazać na codzienny wymiar schizm, których doświadczamy boleśnie na sobie.

Do rozłamów dochodzi wówczas, gdy brakuje miłości. To miłość sprawia, że jesteśmy gotowi spotkać się z kimś, kto nas skrzywdził, i przebaczyć; z kimś, z kim się pokłóciliśmy, i wyciągnąć rękę na zgodę; z kimś, kto ma odmienne zdanie, i znaleźć nić porozumienia. Dla chrześcijanina ważna jest jeszcze jedna motywacja – jest nią Chrystus, który poprzez swoje Wcielenie połączył nas wszystkich ze sobą.

Dlatego Paweł pyta retorycznie: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1,13). I dodaje: „Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię [dosł. abym ewangelizował] (…)” (1 Kor 1,17). Jak to? Nie miał chrzcić? Apostoł chce zwrócić uwagę na to, że do zgody i jedności będziemy dochodzić nie dzięki naszym wysiłkom (np. dzięki przystępowaniu do sakramentów), ale dzięki temu, że pozwolimy przemienić nasze serca według Ewangelii. Wtedy stanie się dla nas jasne, że miłość polega nie na tym, kto ma rację, ale na oddawaniu życia.

Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group