Być wyrazistym

Wiara to nie tylko bierne przyjmowanie prawd czy zachwycanie się wielkością i wspaniałością Boga, lecz także świadczenie o Nim ludziom, którzy Go jeszcze nie znają: „Wy jesteście solą dla ziemi. (…) Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13.14). Z tych słów wynika, że świadczenie o Bogu to nie tylko zwykłe wspominanie o tym, że ktoś taki jest. Świadczenie ma być bardzo wyrazistym aktem: „Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków.” (Iz 58,7). Nie chodzi jedynie o przyznanie się do Ojca, ale przede wszystkim o nadawanie światu właściwego smaku.

Chrześcijanie mają być solą dla świata, który sam w sobie jest mdły w smaku, bo to, co proponuje człowiekowi, choć może wydawać się wspaniałe i pociągające, jest niczym w porównaniu z wiecznością – obietnicą złożoną przez Boga tym, którzy Go uznają i wypełniają Jego wolę. Chrześcijanie mają być światłem świata, który swoimi błyskotkami nie jest w stanie oświetlić człowiekowi całej drogi jego życia, i wskazywać innym na cel, jakim jest życie wieczne: „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).

Człowiek pozbawiony Bożego Słowa żyje bez sensu z dnia na dzień, ciesząc się światłem żarówek, a unikając jednocześnie Słońca. Jedynie wiara jest w stanie ukazać człowiekowi właściwą ścieżkę, która doprowadzi go do szczęścia. Być solą i być światłem znaczy być przekonanym o tym, że prawdziwe życie i prawdziwą wolność można odnaleźć tylko w Chrystusie. Chyba to właśnie chciał przekazać adresatom swojego listu św. Paweł, pisząc: „A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2,4-5).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group