Nawrócić się, czyli stać się żywą Ewangelią

Wielki Post to nie czas, w którym odliczamy dni do Wielkanocy. To czas, w którym mamy zrobić wszystko, żeby Wielkanoc w ogóle się wydarzyła! Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest tylko wydarzeniem historycznym, lecz rzeczywistością, która ciągle się dzieje. Jesteśmy świadkami pustego grobu zawsze wtedy, kiedy doświadczamy własnego nawrócenia, które jest procesem – ciągłym ukierunkowywaniem myśli, słów i działania w stronę Boga.

Niejednokrotnie musimy zmierzyć się z tymi samymi pokusami, na jakie wystawiony został na pustyni Jezus. Są to: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota (zob. 1J 2,16). W Wielkim Poście, przypatrując się Jezusowi, mamy uwierzyć, że możliwe jest ich przezwyciężenie. Na każdą z tych pokus Jezus odpowiada Szatanowi, przytaczając Słowo Boże i wzywając w ten sposób na pomoc swojego Ojca. Słowo Boże może stać się dla mnie tarczą i obroną przeciwko Złemu, jeśli tylko będę je poznawać, kochać, żyć według niego i je głosić. Jest to słowo Ojca, który nie pozwoli swojemu dziecku zginąć.

Często jednak Biblia jest używana przez ludzi jako zbiór argumentów na potwierdzenie prywatnych poglądów na temat wiary. Cytaty biblijne wyrwane z kontekstu mogą „potwierdzić” każdą głupotę. Słowo, które dał nam Bóg w Biblii, to jednak nie zbiór argumentów. Najpierw mamy je „przeżuć”, zasmakować w nim i posilać się nim. Potem jest czas na wprowadzanie go w życie – krok za krokiem – aż sami staniemy się dla innych czytelnym Słowem Bożym, żywą Ewangelią. W tym tkwi siła Słowa, które umacnia wiarę i jest orężem przeciw pokusom. Przylgnąwszy do Słowa, nie dasz się zwieść, nie dasz się przekonać, że jest jakiś inny bóg poza Panem.


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group