Papież Franciszek w dniach 5 – 7 maja odwiedzi, w ramach wizyty apostolskiej, Bułgarię i Macedonię Północną. Hasłem bułgarskiej pielgrzymki są słowa nawiązujące do encykliki św. Jana XXIII „Pacem in terris” – „Pokój na świecie”. Natomiast dziesięciogodzinnemu pobytowi Franciszka w stolicy Macedonii, Skopje będzie towarzyszyć werset z Ewangelii wg św. Łukasza: „Nie bój się, mała trzódko”.


Kiedy kilka lat temu debata publiczna w Polsce nt. zapłodnienia pozaustrojowego rozpaliła się do czerwoności pojawił się skądś kawał nt. „kaszubskiego argumentu przeciwko in vitro”. Mianowicie pewien Kaszub skarży się swojemu lekarzowi nt. niechęci własnej żony do pożycia. W końcu zdenerwowany pacjent konkluduje: „Jak mie białka mdze gôdała -witro, witro - to dzecy z tegò nie bãdze” („Jak mi kobieta będzie mówić – Jutro, jutro – to dzieci z tego nie będzie”). Owo „witro” często szkodzi nie tylko dzietności, ale także wierze i w ogóle wszelkiej dobrej ludzkiej działalności. Nie przypadkiem sam Duch Święty napomina w Słowie Bożym: „Dlatego postępujcie jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie” (Hbr 3,7-8; por. Ps 95) i dalej: „Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co "dziś" się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu” (Hbr 3,13). Mowa jest o pewnym specyficznym czasie, bo okazuje się, że zarówno czasy, jak i miejsca w Bożym planie zbawienia mogą się naprawdę różnić: „W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2); „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4,4-5). Teologowie nazywają powyższe zjawisko za pomocą greckiego terminu „kairos”, który dla starożytnych był nie tylko prostym przemijaniem jak „chronos” (stąd chronologia, chronometry etc.), ale właśnie szczególnym momentem historii – zbawczą „pełnią czasu”.


Dzisiejsza Konya jest miastem niemałym, ludniejszym od Warszawy o jakieś 320 tys. mieszkańców. Gród wielce starożytny, dziś w południowej Turcji, zwany przez Ksenofonta Ikonium, w II w. przed Chrystusem przeszedł pokojowo spod panowania helleńskiego pod rzymskie na mocy testamentu Attalosa. Nawiedzeni przez Apostołów ikonianie do nauki Zbawiciela miłością nie zapałali. „Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w Ikonium, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię” (Dz 14,5) – czytamy w poniedziałek V Tygodnia Wielkanocnego. Miasto, chociaż bardzo niegościnne dla Uczniów Pańskich, stoi do dzisiaj i ma się dobrze. Natomiast z sąsiedniej Listry, do której święci Paweł i Barnaba uszli z życiem, a którą dziś chciałbym nazwać „Betlejem na ziemi pogan”, pozostały jedynie ruiny, najpóźniejsze z nich – z czasów bizantyjskich.


Nie uparłbym się na ten tekst, gdyby nie tegoroczne bezpośrednie sąsiedztwo Niedzieli Dobrego Pasterza z uroczystością św. Wojciecha, biskupa i męczennika, współpatrona Polski (ze św. Stanisławem, biskupem i męczennikiem z Krakowa – i tak od wieków trzymają oni naszą Polskę w całości – jeden od północy, drugi od południa). Słyszeliśmy o Dobrym Pasterzu, o tym że daje On życie za owce, a owce słuchają Jego głosu i tak sobie spokojnie razem pielgrzymujemy. Sam Jezus jest jednak zbytnim realistą, by poprzestać na obrazkach bukolicznych, bo nie dość, że zaznacza, iż Jego śmierć nie będzie jakąś tam przypadkową porażką, ale świadomym oddaniem życia (J 10,17-18: „Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję”), to jeszcze patrzy szerzej i dalej, poza Izraela i poza ramy czasowe swojej ziemskiej wędrówki: „Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10,16).


Darowizna dla Bractwa

Zapraszamy do wsparcia naszego Bractwa dowolną kwotą. Każda złotówka będzie przeznaczone na cele ewangelizacyjne i działania naszej formacji. Zapraszamy do ustawienia stałej subskrypji.

Sklepik Bractwa

Zapraszamy do kontatku:

Mirosław Pajdosz
koordynator sklepiku Bractwa

+48 501 031 882

 

tożsamość.net

Portal o mężczyznach i dla mężczyzn. Jego misją jest pomóc mężczyznom w ich rozwoju - by poczuli się odpowiedzialni za swoje rodziny i stali się ich prawdziwymi głowami.

Nadchodzące wydarzenia

There are no up-coming events

Posłuchaj nasz Podcast

Polecamy

Bractwo św. Pawła

Jesteśmy męską formacją działającą na terenie archidiecezji gdańskiej. Naszym głównym zadaniem jest odczytywanie na nowo powołania mężczyzny do przewodzenia i przekazywania wiary w swoich rodzinach i w swoim otoczeniu oraz aktywizacja mężczyzn we wspólnocie Kościoła.

© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group