Konkurs

Interesuje cię historia Polski?
Czujesz, że jest niezwykła?
Znasz jej bohaterów?
Lubisz rysować, malować lub tworzyć grafiki komputerowe?
STWÓRZ PATRIOTYCZNEGO MEMA! 

 

 

BRACTWO ŚWIĘTEGO PAWŁA I FUNDACJA GLADIUS GLORIAE

Zapraszają uczniów szkół podstawowych klas 4-7,
klas gimnazjalnych i szkół średnich do udziału
w
WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
POD PATRONATEM POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

„KOCHAJCIE OJCZYSTĄ ZIEMIĘ”
IV DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH
W GDAŃSKU 2018
ROK ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

 

Regulamin Konkursu

 

 

I. Organizatorzy Konkursu

Fundacja Gladius Gloriae
ul. Narewska 3, 80 – 110 Gdańsk.
Bractwo Świętego Pawła.

 

II. Patronaty i instytucje wspierające

Arcybiskup Diecezji Gdańskiej - Sławoj Leszek Głódź.
Wojewoda Pomorski - Dariusz Drelich.

 

III. Patronat medialny

TVP Gdańsk
Radio Plus
Gość Niedzielny

 

IV. Cele konkursu

• Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
• Kultywowanie wartości, ideałów i postaw Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
• Pogłębianie wiedzy historycznej.
• Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.
• Zachęcanie młodzieży do doskonalenia umiejętności plastycznych.
• Rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności informatycznych.

 

V. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są dzieci/młodzież w trzech kategoriach wiekowych.

Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

• I kategoria – dzieci klasy IV-VII szkoła podstawowa.
• II kategoria – oddziały/klasy gimnazjalne.
• III kategoria – młodzież szkół średnich.

VI. Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane dowolną techniką plastyczną. Warunkiem koniecznym jest zeskanowanie prac i przesłanie ich na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Prace wykonane w technice grafiki komputerowej należy przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko 1 pracę.
4. Termin wpływu prac plastycznych oraz wykonanych grafiką komputerową upływa 26.02.2018 r.

 

 

VII. Komisja Oceniająca

1. Prace oceniać będzie specjalnie powołana Komisja Oceniająca.
2. Komisję Oceniającą powołuje Organizator.

 

VIII. Format i wymiary prac konkursowych

• Prace należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie .JPG, .PNG, .PDF, .GIF.
• Wymiary przesyłanych plików to 1920 x1080 px.
• Dodatkowo każda zeskanowana praca powinna być opisana wg schematu: imięnazwisko_szkołaMiasto (np. JanNowak_SP88Gdansk).

 

IX. Kryteria oceniania

1. Zgodność z tematem.
2. Indywidualność interpretacji.
3. Stopień trudności techniki.
4. Staranność i dbałość wykonania.
5. Ogólne wrażenie estetyczne.

 

X. Opis i przesyłanie prac konkursowych

1. Prace należy przesłać jako załącznik na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Ostateczny termin przesyłania wszystkich prac upływa 26.02.18 r.
3. W treści e-mail powinny znaleźć się następujące informacje:

• Imię i nazwisko autora pracy
• Klasa np. klasa VII a SP 89
• Pełen adres szkoły wraz z kodem pocztowym
• Telefon Kontaktowy

4. W tytule e-mail należy wpisać: Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kochajcie Ojczystą Ziemię”
5. Dodatkowo do każdej przesyłanej pracy konkursowej należy w postaci elektronicznej tj. zeskanowanej dołączyć podpisane oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik nr 1).
6. W przypadku pełnoletnich uczestników konkursu należy w postaci elektronicznej tj. zeskanowanej dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

 dokumenty do pobrania OŚWIADCZENIE RODZICÓW

XI. Harmonogram konkursu

• I etap – 12.02.18 – 26.02.18 - przesyłanie prac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 26 lutego 2018 roku
• II etap – 27.02.18 – 28.02.18 - ocena nadesłanych prac
• III etap – 01.03.18 – ogłoszenie wyników na stronie www. tozsamosc.net
• III etap – 04.03.2018 - uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród roku na Długim Targu w Gdańsku w ramach obchodów Defilady Żołnierzy Wyklętych.

 

XII. Postanowienia końcowe

• Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach związanych z konkursem, publikowania prac na stronach internetowych i w innych materiałach organizatora, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami).
• Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
• Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group