O defiladzie

IV Krajowa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Gdańsku – 4 marca 2018 r., start: godzina 11.00

Defilada zorganizowana została w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które od 2011 r. jest obchodzone w całej Polsce. Organizatorami są: Fundacja „Gladius Gloriae”, Bractwo Świętego Pawła oraz Instytut Pamięci Narodowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Muzeum II Wojny Światowej oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Po raz pierwszy Defilada Niezłomnych została zorganizowana 1 marca 2015. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Polski Andrzej Duda. Główną ideą tego projektu jest upamiętnienie ludzi, którzy poświęcili zdrowie i życie dla ojczyzny, a którym przez wiele lat odmawiano dobrej pamięci i należnej wdzięczności. Tak się potoczyła nasza historia, że zarówno bohaterscy żołnierze Armii Krajowej, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, jak i powojenna partyzantka niepodległościowa czyli kilkaset tysięcy żołnierzy nigdy nie doczekało się zwycięskiej defilady wojskowej. Podobnie społeczeństwo polskie nie miało możliwości przybycia na taką uroczystość i powitania Ich z należytymi honorami. To tymi słowami „Ziutka” Józefa Szczepańskiego z batalionu „Parasol” – „A gdy miną już dni walki, szturmów i krwi, bratni legion gdy z Anglii powróci, pójdzie wiara gromadą Alejami z paradą i tę piosnkę szturmową zanuci”, opisywali powojenną przyszłość. Oni o takiej chwili marzyli!

 

2

 

Chcemy, aby Defilada Pamięci była ziszczeniem tego marzenia. Główną ideą jest to, aby wydarzenie było corocznym zgromadzeniem Gdańszczan, mieszkańców Trójmiasta, Pomorza i całej Polski wokół tej ważnej i godnej idei.

Gdańsk ma historyczne powody upamiętniania męczeństwa „Żołnierzy Niezłomnych” – groby „Inki”, ”Zagończyka” i innych żołnierzy antykomunistycznego ruchu oporu oraz historia 5 Wileńskiej Brygady AK, powinny utrwalić się na kulturalnej i edukacyjnej mapie miasta, ale i całego kraju. Forma wojskowej defilady i udział w niej rekonstruktorów przemawia do dzisiejszych odbiorców, często bardziej niż inne tradycyjne sposoby edukacji.

 

Przebieg Defilady Niezłomnych:

• 11:00 Msza św. w bazylice św. Brygidy, przewodniczy metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, uczestniczy córka gen. Władysława Andersa, senator RP Anna Maria Anders
• 12:00 początek defilady, kolumna tworzy się przy bazylice św. Brygidy
• 12:15 wymarsz defilady spod bazyliki oraz przejście oddziałów niezłomnych ulicami Katarzynki, Podmłyńską, Podwalem Staromiejskim, Targiem Drzewnym, Szeroką, Węglarską, Kołodziejską, Tkacką, Długą do Ratusza Głównego Miasta, gdzie przed symboliczną trybuną oddziały oddadzą hołd zgromadzonym na niej kombatantom Armii Krajowej oraz córce gen. W. Andersa
• 13:00 „uroczyste meldunki oddziałów niezłomnych składane gen. Władysławowi Andersowi” – inscenizacja na Długim Targu, w wykonaniu formacji rekonstrukcyjnych
• 13:30 – koncert Tadeusza „Tadka” Polkowskiego, a bezpośrednio po nim wspólne śpiewanie piosenek partyzanckich i patriotycznych, które poprowadzi chór przed Zieloną Bramą
• 16:00 – zakończenie części oficjalnej; w dalszej części – rozmowy gdańszczan z rekonstruktorami, wspólne zdjęcia, oglądanie transportera opancerzonego SdKfz 251 znanego jako „Szary Wilk”, zdobytego przez powstańców z VIII zgrupowanie „Krybar” 14 sierpnia 1944 r. na 5 dywizji SS Wiking oraz czołgu „Panther”, zdobytego w Powstaniu Warszawskim, który walczył jako „Pudel” w plutonie pancernym „Wacek”, w batalionie AK „Zośka”, wojskowa grochówka prosto z kuchni polowej.

 

Formacje wojskowe, które wezmą udział w przemarszu:
• 1 Samodzielna Kompania Komandosów
• 316 Kompania Transportowa
• 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. S. Sosabowskiego
• Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie
• 3. Wileńska Brygada AK - kpt. "Szczerbca"
• Zgrupowanie „Radosław” - AK
• Wolność i Niezawisłość - mjr „Zapory”
• 5. Wileńska Brygada AK - mjr „Łupaszki”
• Brygada Świętokrzyska - Narodowe Siły Zbrojne
• XVI Okręg NZW Orzeł-Tęcza - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
• Batalion "Czata 49" - Zgrupowanie Radosław AK
• Transporter opancerzony „Szary Wilk” oraz replika czołgu „Panther” – Zgrupowanie „Krybar” AK

  

3

 


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group