Regulamin Defilady

REGULAMIN
IV KRAJOWA DEFILADA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH Gdańsk 2018
odbywającej się w dniu 04 marca 2018 w Gdańsku

 

1. Organizatorem imprezy pod nazwą IV Krajowa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Gdańsk 2018 (dalej Defilada Niezłomnych) i wydarzenia towarzyszące jest Fundacja „Gladius Gloriae”.

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Fundacji za ład i porządek oraz zgodność za scenariuszem przedsięwzięcia jest Tomasz Cegliński, tel. 692 290 922

3. Zadanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa podczas trwania Defilady Niezłomnych zostaje przez organizatora powierzone służbom porządkowym. Służby będą oznakowane w sposób ułatwiający identyfikację wśród zgromadzonych.

4. Podczas całego wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz wszelkiego rodzaju rozdawnictwa oraz zbiórki pieniędzy.

5. Uczestnicy Defilady Niezłomnych mają obowiązek wykonywać polecenia służb porządkowych.

6. W trakcie przemarszu należy zachować spokój i ustaloną kolejność przemarszu oraz zwracać uwagę na bezpieczeństwo zarówno własne jak i innych uczestników.

7. Zbiórka grup zorganizowanych i osób indywidualnych (z wyłączeniem grup i osób uczestniczących we mszy świętej) nastąpi od godz. 11:30

8. Grupy zorganizowane gromadzą się po mszy św. na placu przy pomniku ks. Jankowskiego. Formacje wojskowe na ul. Profesorskiej.

9. Początek Defilady Niezłomnych formuje się na ul. Profesorskiej - na skrzyżowaniu z ul Katarzynki (tutaj miejsce na czele Defilady zajmie odtwórca roli gen. Andersa).

10. Przemarsz rozpocznie się ok. godz. 12.15-12.30

11. Ustala się następującą kolejność ustawiania Defilady:

• Odtwórca roli generała Władysława Andersa na koniu
• Orkiestra dęta
• Grupy rekonstrukcyjne
• Transporter opancerzony – „Szary Wilk”
• Czołg – replika „Panther”
• Pozostałe organizacje, uczestnicy indywidualni

12. Uczestnicy Defilady przejdą ulicami: Katarzynki, Podmłyńska, Podwale Staromiejskie, Targ Drzewny, Szeroka, Węglarska, Kołodziejska, Tkacka, Długa, Długi Targ (uczestnicy zajmą cała szerokość jezdni wymienionych ulic).

13. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowywania szczególnej ostrożności i bezpiecznej odległości od koni i pojazdów biorących udział w wydarzeniu, ze szczególnym uwzględnieniem czołgu i transportera opancerzonego.

14. Po dojściu na Długi Targ przy Zielonej Bramie grupy rekonstrukcyjne wchodzą na teren ograniczony płotkami, zajmują część ulicy pomiędzy ulicami Kuśnierską i Pończoszników oraz fragment Długiego Targu dalej w stronę Zielonej Bramy a także przedproża kamienic między ulicami Kuśnierską i Pończoszników. Tu nastąpi część pokazu – odprawy oddziałów „Żołnierzy Niezłomnych” i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z chórem oraz występ Tadeusza „Tadka” Polkowskiego.

15. Pojazdy zatrzymają się we wskazanych na planie szczegółowym miejscach.

16. Pomoc przedmedyczna udzielana będzie w oznakowanym punkcie przy karetce.

Zamiarem organizatora jest przeprowadzenie Defilady Niezłomnych w sposób godny. Organizator przypomina wszystkim uczestnikom imprezy o obowiązku stosowania się do przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

 


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group