Regulamin Misterium

REGULAMIN
IV NOCNE MISTERIUM KRZYŻA
odbywającej się w dniu 30 marca 2018 w Gdańsku

 

1. Organizatorem imprezy pod nazwą IV Nocne Misterium Krzyża. Gdańsk 2018 (dalej Misterium) jest Fundacja „Gladius Gloriae”.

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Fundacji za ład i porządek oraz zgodność za scenariuszem przedsięwzięcia jest Tomasz Cegliński, tel. 692 290 922

3. Zadanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa podczas trwania Misterium zostaje przez organizatora powierzone służbom porządkowym. Służby będą oznakowane w sposób ułatwiający identyfikację wśród zgromadzonych.

4. Uczestnicy Misterium mają obowiązek wykonywać polecenia służb porządkowych.

5. Podczas całego wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz wszelkiego rodzaju rozdawnictwa, oraz zbiórki pieniędzy.

6. W trakcie przemarszu należy zachować spokój i ustaloną kolejność przemarszu oraz zwracać uwagę na bezpieczeństwo zarówno własne jak i innych uczestników.

7. Uczestnicy zobowiązani są do ostrożnego używania zniczy, świec, lampionów itp. w tym zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.

8. Zbiórka uczestników nastąpi o godz. 21:45.

9. Początek Misterium – Bastion Św. Gertrudy, godz. 22.00 Uczestnicy Misterium przejdą ulicami: Bastion św. Gertrudy – Pl. Wałowy – Rzeźnicka – Świętej Trójcy – Kocurki – Żabi Kruk – Pod Zrębem – Dolna Brama – Grodza Kamienna – Reduta Wilk – Reduta Wyskok – prof. Kieturakisa - Łąkowa – Długie Ogrody – Stągiewna – Długi Targ – Długa – Tkacka – Piwna – Bazylika Mariacka

10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowywania szczególnej ostrożności ze względu na ograniczoną widoczność w porze nocnej, oraz w przejściach podziemnych i na terenie Bastionu św. Gertrudy (gdzie należy korzystać wyłącznie z wyznaczonych dojść).

11. Pomoc przedmedyczna udzielana będzie przez oznakowanych ratowników, którzy będą się poruszali razem z uczestnikami podczas przemarszu.

Zamiarem organizatora jest przeprowadzenie Misterium w sposób godny. Organizator przypomina wszystkim uczestnikom imprezy o obowiązku stosowania się do przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

 


© 2020 Bractwo św. Pawła. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mega Group