Dar rady: Podejmować właściwe decyzje

29 maja 2019

Dzisiejsze czasy zdają się być naznaczone wielkim kryzysem w podejmowaniu decyzji, które wiążą się z podjęciem jakiejś dużej odpowiedzialności mogącej mieć wpływ na całe życie człowieka. Nie chodzi jednak o to, że ludzie nie potrafią wybierać, lecz o to, że często nie przywiązują do swoich wyborów wagi, myśląc, że w razie pomyłki można się rozmyślić i swój wybór zmienić. Decyzje podejmowane przez współczesnych ludzi to decyzje nieznoszące zobowiązań, tymczasowe, uciekające od określenia jako ostateczne. Diagnoza została postawiona, ale gdzie przyczyna takiego stanu rzeczy? Brak współczesnemu człowiekowi zakorzenienia w Bogu, Przyczynie i Celu świata. Dlatego tak ważne wydaje się mówienie o kolejnym z darów Ducha Świętego, jakim jest dar rady.

Strach związany z podjęciem decyzji, która będzie miała wpływ na całe życie człowieka, może zostać przezwyciężony dzięki modlitwie o dar rady i dzieki rozeznawaniu konkretnej sytuacji w świetle Bożego Słowa. Inaczej mówiąc, chodzi o to, by podejmowanie ważnych decyzji rozpoczynać zawsze od rozmowy z Przyjacielem, którego prosi się o radę i z którego mądrości chce się skorzystać. Już sam sposób, w jaki Bóg natchnie serce wierzącego, by ten podjął właściwą decyzję, trzeba zostawić Jemu samemu. Może bowiem posłużyć się wieloma różnymi środkami, by dotrzeć ze swoim światłem do serca człowieka, który swą ufność pokłada w Panu.

Dar rady może urzeczywistniać się, dając wierzącemu impuls do działania poza daną osobą, choćby poprzez wskazówki i przykłady życia innych ludzi, czy to uznanych oficjalnie za świętych i błogosławionych, czy też tych, którzy są świętymi dnia codziennego, świętymi „z sąsiedztwa”. Dar rady może działać nie tylko w sercu samego zainteresowanego, ale także uzdalniając go do zasięgnięcia rady w innych źródłach, które nazwać możemy nadprzyrodzonymi, są nimi: Pismo Święte, nauczanie Kościoła, zdanie spowiednika lub kierownika duchowego czy czytanie duchowne.

We wszystkich tych wypadkach, otrzymując od Ducha Świętego dar rady, odczuwa się całkowitą wewnętrzną pewność, co do działania, które należy podjąć w danej życiowej sytuacji. Znika strach przed decyzją, a pojawia się odwaga, by potrafić podjąć ją odpowiedzialnie, stawiając czoła wszystkiemu, co będzie konsekwencją danego wyboru. Dar rady to inaczej dar odwagi w podejmowaniu decyzji oraz dar światła, które pozwala prawidłowo rozeznać życiową sytuację. Dar rady to Bóg, który mówi: „Nie bój się! Ja jestem z tobą, by cię wspomagać!” (zob. Jr 15,20; Rdz 28,15).

autor: ks. Mateusz Tarczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *