Dar mądrości: Uznać, że Bóg jest Miłością

26 listopada 2019

W związku ze zbliżającą się uroczystością Zesłania Ducha Świętego (9 czerwca) rozpoczynamy nowy cykl rozważań o siedmiu darach Ducha, które udzielane są ochrzczonym i bierzmowanym, aby podtrzymywać i rozwijać ich życie duchowe i moralne, doskonaląc ich cnoty. W Księdze Izajasza odnajdziemy biblijne źródło klasyfikacji tych darów: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej” (Iz 11,1-3). W tekście tym mowa o duchowych darach przyszłego Mesjasza, którego chrześcijanie widzą w osobie Jezusa Chrystusa. To On właśnie, jako Bóg-Człowiek, posiada te dary w stopniu doskonałym.

Tradycyjnie mówi się, że dary Ducha Świętego udzielane są wierzącemu przede wszystkim w sakramentach chrztu i bierzmowania, ale można powiedzieć bardziej ogólnie, że zawsze towarzyszą one łasce Bożej. Nie są jakimiś supermocami, które dodają człowiekowi zdolności, jakich przedtem nie miał. Będąc w swej istocie darami, są także zadaniami – odpowiedzią człowieka na otrzymany wraz z łaską dar jest otwartość serca na rozwijanie relacji z Bogiem i chęć doskonalenia się w cnotach, z których najdoskonalszą jest cnota miłości. Pojęcie cnót ogranicza się do zakresu ludzkiego rozumu i ludzkiej woli, natomiast dary Ducha Świętego są nadprzyrodzone, pozwalają człowiekowi wykroczyć poza to, co podpowiada mu rozum i do czego zdolna jest wola.

Dar mądrości łączy się w sposób szczególny z cnotą miłości. Człowiek, który otrzymał ten dar i nie zmarnował go, zyskuje zdolność do tego, by uznać, że Bóg jest Miłością. Rozum ludzki nie jest w stanie dojść do tego stwierdzenia o własnych siłach, opierając się jedynie na swoim ograniczonym poznaniu rzeczywistości. Jest w stanie powiedzieć o Bogu, że jest Absolutem, Celem, Podstawą Rzeczywistości, Stwórcą, Najwyższą Myślą, ale Bóg jako Miłość jest sam w sobie Objawieniem. Sam pozwala się poznać jako Miłość w Jezusie Chrystusie, którego zapowiedź odnajdujemy w starotestamentalnym obrazie Mądrości. Dar Mądrości nie jest zatem żadnym rodzajem wlanej wiedzy, lecz duchowym przekonaniem o tym, że Bóg, który istnieje, jest Bogiem miłującym człowieka i pragnącym dla niego zbawienia.

autor: ks. Mateusz Tarczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *