Wesołych!

27 grudnia 2019

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (…) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (…) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi (…) lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi (…) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.” – fragmenty z Ewangelii według św. Jana


W oktawie świąt, życzymy wszystkim braciom i ich rodzinom obfitych błogosławieństw Nowonarodzonego Dziecięcia. Niech przyszły rok będzie dla nas czasem wzrostu duchowego w ojcostwie, odpowiedzialności za powierzone nam życie żon, dzieci, bliskich. Byśmy czerpali siłę od Jezusa, nawet, jeśli świat nas odrzuci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *