Intencje Szwadronów Marzec 2022

1 marca 2022

Różaniec dzięki Maryi zsyła na ziemię zbawcze światło wszystkich tajemnic Chrystusa, które rozświetla okoliczności i trudności normalnego codziennego życia, pracy, zmęczenia, zwątpienia, cierpienia, życia społecznego, rodzinnego i przemienia wszystko, podnosi wszystko, oczyszcza wszystko.

 Święty Papież Jan Paweł II (1920-2005)

  Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno na Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.
Królowo Apostołów módl się za nami.
Królowo Polski módl się za nami.

Prośmy pokornie i ufnie w modlitwie przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej w intencji rekolekcjonisty księdza Jarka Szymczaka, aby jego słowo kierowane do nas trafiało do naszych serc i przemieniało je. Módlmy się również za nas, którzy będziemy uczestniczyć w tych rekolekcjach, aby Duch Święty udzielił nam obfitych łask.

Prośmy również pokornie i ufnie w następujących intencjach:

O zakończenie konfliktu na Ukrainie, pokój i niepodległość dla niej.
Za poległych w wyniku brutalnej agresji o życie wieczne dla nich.
O odwagę i niezłomność dla obrońców Ukrainy i jej prawa do wolności i niezależności.
Za naszą ojczyznę Polskę o oddalenie niebezpieczeństwa wojny i klęsk oraz o jej bezpieczny rozwój i zgodę narodową.
O potrzebne łaski I światło dla Papieża Franciszka.
Za pasterzy naszego gdańskiego Kościoła szczególnie biskupa Tadeusza.
O świętość i odwagę, a także potrzebne łaski dla naszych duszpasterzy ks. Krzysztofa oraz księży opiekunów oddziałów.
O dobre owoce trwającego synodu i światło Ducha Świętego dla zaangażowanych w jego prace.
O błogosławieństwo dla księży proboszczów goszczących nasze oddziały.
O pobożność dla kleryków GSD oraz gorliwość w formacji.
O potrzebne łaski i zdrowie dla braci i członków ich rodzin.
O gorliwą wiarę dla członków bractwa św. Pawła.
O Wiarę święta, aby się rozwijała w naszych rodzinach i naszym kraju, aby przetrwała w następnych pokoleniach.
O siły, radość i pokój w niesieniu krzyża cierpienia dla „cichych” braci.
O wytrwałość dla braci, którzy w dniu 23 stycznia podjęli roczną krucjatę trzeźwości od alkoholu.
O rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych i materialnych braci.
Za braci, którzy zmagają się z chorobami o pełnię zdrowia dla nich.
O rozwój Bractwa i gotowość braci do angażowania się w jego inicjatywy.
Za zmarłych braci i sympatyków Bractwa świętego Pawła o życie wieczne dla nich.

Intencje.

O pokój na świecie, a w szczególności na Ukrainie oraz o życie wieczne dla tych wszystkich, którzy zginęli.
O życie wieczne dla babci Eugenii oraz kolegi Krzysztofa.
O błogosławieństwo, miłość, wzajemny szacunek oraz zgodę dla Ewy i Pawła.
O zdrowie duchowe, fizyczne i psychiczne mojej żony, mamy, teściowej, księdza Wojciecha, ks. Krzysztofa, siostry Leokadii, diakona Andreassen, małego Igorka, Władysławy Rafflewskiej i mnie samego.
O nawrócenie się mojej siostry oraz Wieśka i jego dzieci.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Artura, Wiktorii i Michałka.
Za córkę Agatę w intencji Bogu wiadomej oraz o Dary Ducha Św. podczas jej studiów.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej żony, córki i dla mnie.
O zgodę i porozumienie w małżeństwie Renaty i Wieśka.
O Boże wsparcie w mojej pracy zawodowej.
O zdrowie dla Heleny i Wioletty.
O pomyślną operację mojej żony i jej powrót do zdrowia.
O pokój na Ukrainie.
O łaskę pełnego uzdrowienia duszy i ciała oraz ochronę przed urazami i atakami padaczki dla Łukasza, a także zdrowie dla jego rodziny.
O potrzebne łaski i siły dla opiekuna bractwa na Jasieniu księdza Adama.
O rozwój bractwa na Jasieniu oraz zaangażowanie mężczyzn z parafii w formację.
O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla braci z oddziału na Jasieniu.
O łaskę pobożnego i owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych i okresu wielkiego postu.
O łaskę rozpoznania woli Bożej w życiu.
O umiejętność umartwienia i wyrzeczeń oraz łaskę gorliwej modlitwy.
O miłość do żony.
O dobre przygotowanie się do przyjęcia pierwszej komunii świętej Olivii.
O łaskę wiary dla dzieci Moniki, Mateusza i Marty.
O łaskę wiary dla żony Asi.
O zdrowie i siły w znoszeniu cierpienia dla mamy Zosi.
O zdrowie dla siostry Ani i szczególną opiekę Anioła Stróża na każdy dzień.
O poprawę relacji z bratem i bratową.
O zgodę w rodzinie.
O błogosławieństwo, rozwój w pracy oraz rozwój drogi zawodowej.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O dobre zdrowie dla taty, dobrą i skuteczną rehabilitację dla niego.
O siły i dobre zdrowie dla mamy.
O wszelkie łaski, błogosławieństwo, zgodę i porozumienie w małżeństwie.
O dobry przebieg ciąży i szczęśliwy poród zdrowego dziecka.
O zgodę w rodzinie.
O łaskę nieba dla mojego zmarłego stryja, śp. Franciszka.
O pokój w rodzinie.
O zdrowie dla żony.
O dobrą żonę dla szwagra.
O pokój na Ukrainie, nawrócenie Rosji i triumfu Niepokalanego Serca Maryi.
O pomoc w sprawie toczącej się w prokuraturze, prośba o łaskę Bożą by wszystko skończyło się dobrze.
O powrót moich dzieci do wiary w Boga.
Panie Jezu ulituj się nade mną.
O łaskę przebaczenia sobie samemu, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie z pomocą Bożą jego drogi.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stasia i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej dla naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy zawodowej.
O nawrócenie Macieja, Filipa oraz przymnożenie wiary dla całej rodziny.
O życie wieczne dla zmarłego Zdzisława.
Intencja dziękczynna za otrzymane łaski.
O miłość do Boga i bliźnich.
O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Kuby.
O miłość w rodzinie.
O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.
O Błogosławieństwo Boże dla rodziców, teściów i chrześniaków.
O zdrowie, pogodę ducha i opiekę św. Józefa dla Pawła.
O pomyślny i zgodny z Wolą Bożą przebieg spraw zawodowych.
O pomyślne i zgodne z Wolą Bożą rozwiązanie sprawy mieszkania.
O życie wieczne dla zmarłego Genka.
O dobre relacje z synem.
O łaskę przebaczenia sobie samemu, przełamywanie siebie w codziennych sprawach i problemach.
O uwolnienie ze zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Damiana i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św. oraz rozeznanie z pomocą Bożą jego drogi.
O uwolnienie od zniewoleń, potrzebne dary i łaski Jezusa dla syna Stasia i jego otwarcie się na działanie i prowadzenie Ducha św.
O łaskę wiary, nadziei i miłości oraz ufności Jezusowi w małżeństwie, rodzinie, pracy oraz tam gdzie Jezus nas posyła.
O prowadzenie przez Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej dla naszego małżeństwa, całej rodziny i o Boże dary miłości i jedności małżeńskiej, rodzinnej oraz o wiarę, pokój, zdrowie i światło Ducha św.
O siły i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i pracy zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *